El Jutjat Mercantil de Girona ha convocat la subhasta pels edificis Narcís Monturiol i H2O del Parc Científic i Tecnològic de la Universitat de Girona (UdG) aquest divendres 25 d'octubre. El preu de sortida serà de 3,5 milions d'euros per la totalitat de l'edifici Monturiol i 2 milions d'euros pel 66% de l'H20 (el 44% restant és propietat de la UdG). La subhasta dels edificis representa la part final del concurs de creditors que va presentar la fundació privada del parc el gener de 2015, a causa del deute que acumulava l'equipament. El jutge ja va eximir de responsabilitats als responsables de la fundació i va reconèixer que el concurs de creditors va ser per "una causa fortuïta.

Aquest divendres a les 12 del migdia es procedirà a la subhasta entre tots aquells que hagin presentat una oferta dins d'un sobre tancat. En el cas en què ningú presenti cap oferta i es declari deserta, els dos edificis tornaran a ser propietat de la universitat en les mateixes condicions que quan va cedir els drets de superfície a la fundació.

Aquesta subhasta arriba després que s'hagin superat les anteriors fases de la liquidació, que preveien la venda dels actius (les unitats productives, els edificis propietat de la Fundació del Parc) bé en un sol lot, en diversos lots, o per separat.

El Parc Científic i Tecnològic de la UdG compta amb 6 edificis que presenten ocupacions quasi completes, acull fins a 36 grups i unitats de recerca (entre ells l'Institut Català de Recerca de l'Aigua, el centre tecnològic EURECAT, 5 grups TECNIO de la UdG, els Serveis Tècnics de Recerca de la UdG, i altres grups de recerca), i més de 130 empreses, que van des d'start-ups, fins a grans empreses, com ara Hewlett Packard, Hipra o Som Energia. Entre tots aquests agents, cada dia treballen al Parc UdG cap a 1700 persones.