L'Ajuntament de Girona ha prorrogat el contracte del servei de recollida d'escombraries i de neteja viària a Girona + Neta per un any. El contracte finalitzava aquest mes d'octubre i, tot i que inicialment la intenció era allargar el servei uns mesos a la societat, al final s'ha acabat determinant que la millor opció és executar una pròrroga. Aquest temps «extra» serveix per acabar de redactar el plec de clàusules i condicions que regiran el pròxim concurs públic que farà l'Ajuntament per tal d'escollir una nova empresa per al servei.

Foment de Contruccions i Contractes (FCC) va guanyar, l'any 2011, el concurs públic per ser el soci de l'empresa mixta per tirar endavant el servei de neteja. L'escriptura pública de constitució de la societat mixta va ser el 31 d'octubre de l'any 2011 i el contracte exposava que faria aquesta funció durant vuit anys i que hi hauria una opció de pròrroga de dos anys més.

El regidor de Medi Ambient, Martí Terés, ha explicat que s'ha optat per fer una pròrroga d'un sol any del contracte perquè es considera que n'hi haurà prou per tenir a punt el nou contracte per posar-lo a concurs. No obstant, s'ha allargat dos anys l'existència de la societat mixta per evitar problemes burocràtics. Tot i així, la societat mixta s'extingirà al mateix temps que expiri el contracte de serveis prorrogat.

Martí Terés ha admès que inicialment no volien fer l'allargament del servei mentre es redacta el contracte amb una pròrroga d'un any, sinó amb el que es coneix com a «pròrroga forçosa», que implica que un servei públic com aquest s'ha de mantenir mentre no hi ha empresa substituta.

Recomanació del secretari

No obstant, el secretari municipal va alertar l'equip de govern que hi havia dubtes que econòmicament fos el més adient. En concret, segons va explicar Terés, es podrien haver trobat que la part privada de l'empresa exigís algun tipus de compensació econòmica per seguir amb el servei o algun altre tipus de contraprestació. En canvi, amb la pròrroga, l'empresa s'ha de cenyir estrictament al que marca el contracte del servei.

Actualment, l'Ajuntament està treballant internament en la redacció del nou contracte. Fa vuit anys es va encarregar a una consultora externa.

El govern gironí considera que, tot i ser d'alta complexitat, ara estan preparats i hi ha gent amb prou coneixement per fer un contracte molt beneficiós pel municipi. A l'equip de treball hi ha l'exvicealcalde i actual coordinador d'empreses municipals, grans contractes i gestió territorial, Eduard Berloso. S'estan analitzant les mancances, les freqüències i els serveis concrets per poder plasmar com millorar-ho en el nou plec. Fins i tot es vol intentar, durant aquest any de pròrroga, la implantació compromesa ja del porta a porta al barri de Campdorà.

Aigua a pressió i bufadors

En aquest nou contracte s'hi volen incloure diferents mesures de millora, com ara ampliar la neteja amb aigua a pressió a més carrers. Ara només es fa als que tenen una determinada amplada i al Barri Vell i es vol incrementar el número de vials. També es vol seguir amb el desplegament del sistema de contenidors intel·ligents o la renovació de maquinària, així com el replantejament de l'ús dels polèmics bufadors.

Foment de Construccions i Contractes es va convertir, de nou, en l'empresa sòcia del consistori gironí amb la societat mixta, l'any 2011, després de ja haver-hi sigut amb l'anterior societat mixta Musersa. La nova societat passava a dir-se popularment Girona + Neta, tot i que el nom oficial passava a ser Serveis Municipals de Neteja de Girona. El preu ofertat per FCC per al servei dels vuit anys va ser de 89.977.774 euros. La societat arrossega un dèficit superior al milió d'euros.