L'arqueòloga Maribel Fuertes Avellaneda serà l'encarregada de dirigir els serveis d'excavació arqueològica dins el projecte d'actuació de la Casa Pastors com a seu del Museu d'Art Modern i Contemporani de Girona. Ha estat l'oferta guanyadora de les quartre que s'havien presentat. Les altres tres eren Catarqueòlegs SL, Atics SL i Baula Recerca Arqueològica SL. La vencedora va oferir fer l'execució dels treballs per 72.520 euros i el preu de sortida era de 81.312,45 euros.

Un cop es formalitzi el contracte, l'adjudicatària tindrà tres mesos per realitzar les tasques d'arqueologia, però «podrà ser ampliada» en el cas que «apareguin en l'àrea a excavar elements o estructures no previstos que requereixin una major dedicació de temps o de mitjans», segons s'exposa en el contracte. Segons què es trobi, la Comissió Territorial del Patrimoni Cultural ja ha alertat que «caldrà considerar, si s'escau, l'adaptació del projecte a les restes posades al descobert», segons consta literalment en la transcripció de l'informe de l'Ajuntament referent a la contractació de l'obra.

Expectatives altes

De fet, l'Ajuntament calcula que s'hi podrien localitzar una desena d'elements d'interès arqueològic a partir d'anteriors actuacions. Per exemple, la terrassa inferior del fòrum de la ciutat romana amb «la possible existència d'edificis forals no documentats» i restes d'un immoble tardoantic i ja documentat durant les intervencions fetes l'any 2003 a la plaça de la Catedral.

En aquella campanya, no es va poder localitzar la façana de ponent d'aquell edifici, ja que se suposa que quedaria, precisament, soterrada sota la Casa Pastors (el costat més oriental del pati central) i la residència veïna.

També s'espera localitzar l'emplaçament del temple de Santa Maria de Puelles, illes de cases i sitges altmedievals dels segles X i XI, del castell de Sobreportes, habitatges del segle XIII de canonges i del palau de la família Pastors del segle XVIII, a més de traçat murari (tant fundacional com baix imperial, carolingi i baixmedieval) i torres de fortificació. Sobre aquests elements s'espera detectar la torre oest -no identificada fins ara- i les torres est -a tocar del portal de Sobreportes.

El projecte d'adequació de la Casa Pastors com a seu del Museu d'Art Modern i Contemporani té un pressupost de 5.304.329,05 euros i hauria d'incloure la polèmica col·lecció de Santos Torroella.