Transports Municipals del Gironès (TMG) seguirà gestionant el servei de l'autbbús urbà i el de la bicicleta pública (Girocleta) fins el 2034. El ple va aprovar aquest dilluns al vespre la continuïtat d'aquests serveis durant quinze anys. Va tenir el vot afirmatiu de Guanyem i ERC a més de l'equip de govern de JxCat i l'abstenció del PSC i de Cs. La proposta de mantenir el servei a TMG, era conseqüència de les conclusions d'un estudi extern i de l'anàlisi del personal tècnic del consistori que s'ha fet en els últims mesos.

«Que les conclusions de l'anàlisi assenyalin que la millor forma de gestió és la que tenim actualment avala que s'ha fet la feina ben feta i és una garantia per a la continuïtat del servei de mobilitat urbana amb les millors condicions possibles per a la ciutadania», afirmava ja al matí la regidora de Mobilitat i Via Pública, Marta Sureda.

La regidora va explicar que es proposa una gestió durant quinze anys perquè «es preveu que en els propers anys caldrà donar resposta a noves necessitats en el camp de la mobilitat urbana, a causa de la irrupció de canvis tecnològics i socials com l'augment dels vehicles elèctrics o dels vehicles autònoms, i com a Administració hem de ser capaços de poder-nos adaptar a aquesta nova realitat».

Tot i que es va aprovar, la majoria de grups de l'oposició van matisar el seu vot. Cristina Andreu (Guanyem), va afirmar que la seva formació donava suport a la la gestió directa del servei però que potser caldrà adaptar-lo quan s'aprovi el nou Pla de Mobilitat, previst per l'any vinent. Joan Antoni Balbín, (PSC), va explicar que els socialistes consideren que tot plegat està mancat d'ambició i, com Guanyem, considera que caldria que es coordinés amb la redacció del Pla de Mobilitat. Un argument que també va fer servir Anabel Moya (ERC), que va indicar que caldrà tenir en compte nous reptes com ara les freqüències o els itineraris dels autobusos. Daniel Pamplona (Cs), va indicar que els taronges posen en qüestió que la gestió directa sigui la millor opció i també que hauria estat recomanable una gestió per 10 anys i no per 15.

Transports Municipals del Gironès SA es va constituir el 24 de desembre del 1988 i el sistema de transport col·lectiu urbà de viatgers amb autobús a la ciutat va entrar en funcionament l'any següent, el 1989. Pel que fa a la Girocleta, el servei de bicicleta pública de Girona, es va acordar a través del Ple municipal del 9 de juny del 2009 que es gestionaria a través de TMG i va començar a funcionar el setembre d'aquell mateix any.

Els estatuts vigents fins ara establien que la societat tenia una durada de trenta anys, que va finalitzar el 24 de desembre del 2018. Per tal de poder analitzar quina era la millor forma de continuïtat del servei, es va acordar per Ple (10 de desembre del 2018) ampliar la durada de TMG fins al 24 de desembre del 2019. L'Ajuntament de Girona és el titular i el prestador del servei a través de l'empresa municipal TMG.

En els últims 10 anys, l'ús transport públic amb autobús urbà a Girona ha crescut un 54%, amb una mitjana d'increment anual del 4% i 3.341.070 viatges durant l'any 2018. Pel que fa al servei de la bicicleta pública, en els últims 5 anys, l'ús de la Girocleta ha crescut un 353%, amb una mitjana d'increment anual del 30% i 488.296 viatges durant l'any 2018.