L'empresa Comsa Service Facility Management serà, si no hi ha un canvi a darrera hora, l'encarregada del manteniment de les cobertes i el sistema de drenatge pluvial de tots els equipaments municipals de la ciutat de Girona. La societat va ser l'única que es va presentar a un concurs públic que tenia un preu de sortida d'uns 635.000 euros per dos anys, prorrogable per dos anys més.

L'oferta d'aquesta empresa ha superat tots els tràmits excepte un: demostrar que disposa d'un espai destinat a oficines, taller o per l'emmagatzematge de material, en un àmbit no superior a 55 quilòmetres del municipi de Girona. L'empresa ha aportat un contracte de lloguer prorrogable tàcitament entre les parts el venciment del qual és en data 31 de desembre de 2018. Vist aquest document, la Mesa de Contractació apunta que l'Ajuntament podrà adjudicar els treballs un cop aporti la documentació acreditativa que permeti constatar que s'ha prorrogat el contracte.

El contracte d'una empresa per al manteniment de les cobertes de totes els edificis municipals (esportius, culturals, educatius o centres cívics, entre d'altres) és una de les novetats del pressupost per a l'any vinent.

Fins ara, totes les reparacions que afectaven a aquests elements s'havien d'anar contractant un a un. Això, amb la normativa de contractació, provocava una excessiva lentitud, en els tràmits, a l'hora de resoldre, per exemple, el trencament d'una canonada. Si una avaria es pot resoldre en tres hores, podia arribar a costar dos dies. Amb la contractació d'una empresa de manteniment s'espera que les incidències es puguin resoldre amb més celeritat que fins ara, segons la regidora d'Hisenda i Règim Interior, Maria Àngels Planas.

L'Ajuntament treballa també per un segon contracte similar. En aquest cas, serà per a la reparació d'avaries de l'interior de tots aquestes edificis municipals i serà per 900.000 euros.