L'Ajuntament de Girona regularà la circulació dels patinets elèctrics i de la resta de vehicles de mobilitat personal en la nova ordenança de circulació del municipi. L'equip de govern ja ha elaborat una proposta, que va presentar el dijous a la Taula de Mobilitat (on assisteixen diferent entitats i veïns). La nova ordenança encara es pot modificar, i no entrarà en vigor fins que sigui aprovada per ple.

El consistori proposa que, d'acord amb la normativa vigent, els vehicles de mobilitat personal només puguin circular per vies ciclistes, plataformes úniques amb limitació de velocitat a 20 km/h i preferència per a vianants i en la calçada de carrers de preferència per a vianants amb una velocitat màxima permesa de fins a 30 km/hora.

Reducció de la velocitat

La nova ordenança preveu també modificar la velocitat màxima en les vies ciclistes, passant dels 30 km/hora als 15 km/hora per raons de seguretat. També afegeix que la velocitat en els punts de connexió entre vies ciclistes no pot sobrepassar els 6 km/hora.

Pel que fa a les bicicletes, resta de cicles sense motor i bicicletes de pedaleig assistit, es manté la prohibició de no circular per les voreres tot i que podran fer un ús ampli de l'espai urbà, ja que podran circular per parcs, vies ciclistes i calçada, a més de plataformes úniques amb limitació de velocitat a 20 km/h i preferència per a vianants i en la calçada de carrers de preferència per a vianants amb una velocitat màxima permesa de fins a 30 km/hora.

D'altra banda, l'Ajuntament recorda que molts dels vehicles que popularment es classifiquen com a vehicles de mobilitat personal són, en realitat, cicles de motor (categoria Le de conformitat amb el reglament UE número 168/2013), com els patinets elèctrics amb seient. Per circular amb aquest tipus de vehicles és necessari matricular-los, tenir permís de circulació tipus AM (el permís de circulació dels ciclomotors), assegurança obligatòria i portar casc de protecció. Aquests vehicles només poden circular per calçades on està permesa la circulació de vehicles a motor.

Segons va explicar la regidora de Mobilitat i Via Pública, Marta Sureda, la proposta presentada ha tingut en compte «criteris tant de seguretat viària i protecció del vianant com de promoció de la mobilitat activa -sobretot entre els més joves- i de garantia de l'accessibilitat en l'espai públic, entre altres». Sureda va destacar també que «el text és una proposta, que s'hi poden fer aportacions i que no entrarà en vigor fins que sigui aprovada per Ple».

En el marc de la reunió de la Taula de Mobilitat, es va proposar també l'adhesió per part de l'Ajuntament a l'Estratègia Catalana de la Bicicleta 2025. L'adhesió comporta el compromís per part del consistori de duplicar la quota modal de la bicicleta per arribar a un 8% dels desplaçaments urbans.

Futurs camins escolars

L'Ajuntament també va informar que es millorarà l'entorn escolar dels centres educatius escola Pla de Girona i escola Joan Bruguera per dur-hi a terme les propostes dels camins escolars previstes.

A més, es va passar compte de l'estat d'execució del Pla de mobilitat urbana de la ciutat (hi ha 54 actuacions finalitzades, 5 de molt avançades, 10 a mitja execució i 20 d'iniciades) i del Pla d'accessibilitat de l'any 2019 (hi ha 15 accions finalitzades, 2 en execució, 1 en projecte i 2 programades per a principis del 2020).