20 de desembre de 2019
20.12.2019
Diari de Girona

Girona només rep l'oferta d'una nau per guardar-hi el material de la cavalcada

20.12.2019 | 00:34
Girona només rep l'oferta d'una nau per guardar-hi el material de la cavalcada

L'Ajuntament de Girona només ha rebut una oferta d'una nau per guardar-hi el material de la cavalcada dels Reis d'Orient. Fa unes setmanes, va obrir un concurs públic per trobar un immoble que li servís de magatzem per a tots els elements que es fan servir per a la cavalcada i altres objectes vinculats a entitats de la cultura popular i tradicional. Estava disposat a escoltar ofertes amb la possibilitat d'arribar a pagar un màxim de 847.006,63 euros (amb l'IVA inclòs al preu). De fet, s'establia un sistema de preu amb un límit de 551,73 euros per cada metre quadrat un cop homogeneïtzada la superfície.

En aquesta convocatòria, s'exigien un seguit de requisits que s'haurà de comprovar que compleixi el propietari que ha fet l'oferta. En cas que no fos així, el concurs quedaria desert i el següent pas podria ser fer una compra directa.

Encara es desconeix qui és que ha fet l'oferta, per quin preu està disposat a despendre's de l'edifici i on està situat. No obstant això, un dels criteris que necessàriament s'havien de tenir en compte és que la nau o immoble tancat estigués dins del terme municipal de Girona. També s'havien de tenir en compte aspectes com l'estat de conservació general; l'aprofitament urbanístic de les finques i l'estabilitat al foc. El licitador havia de ser propietari de l'immoble objecte de compravenda, i s'haurà de transmetre lliure de càrregues, gravàmens i ocupants i estar al corrent de pagament de les despeses comunitàries així com de tots els tributs que l'afectin fins a la data de formalització de l'escriptura pública.

Actualment tot el material de la cavalcada es guarda en un altre espai privat.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook