L'Ajuntament de Girona ha reiniciat el procés per tal d'aconseguir comprar alguna empresa que li subministri milers de flors tallades, plantes, material de floristeria i material de jardineria per a l'exposició Temps de Flors. Es tracta del segon intent del consistori, que, en el primer concurs públic, es va trobar sense cap oferta i va haver de declarar deserta la convocatòria. La regidora responsable de l'esdeveniment, va dir repetidament que ningú s'havia de preocupar i que hi hauria flors sí o sí i ja va avançar que repetirien el concurs.

El preu de sortida d'aquest segon intent és exactament el mateix que en aquella anterior ocasió: 250.250 euros i, també com en la licitació fallida, el contracte es podrà prorrogar per tres anualitats més, d'any en any. Es poden presentar ofertes fins a l'11 de febrer.

En cas que novament el concurs públic quedés desert i no es pogués adjudicar a cap empresa s'obriria un nou escenari que hauria de tenir en compte la normativa de contractació i preveure què cal fer en cas que en dues ocasions la licitació no tingui cap èxit. Una de les opcions seria fer una contractació directa, fent servir, molt probablement, les empreses que en edicions anteriors havien venut les flors i plantes a l'Ajuntament. Llavors, però, s'hauria de córrer contra rellotge perquè Temps de Flors està previst del 9 al 17 de maig.

De fet, ja ha estat per la llei de contractes de l'administració local que l'Ajuntament de Girona ha hagut de fer un concurs públic, per primer cop. Podria acabar servint per rebaixar els costos de l'esdeveniment ja que la competència entre ofertes podria beneficiar el consistori, però de moment només ha portat maldecaps.

En les darreres edicions, l'Ajuntament gironí oferia apuntar-se a un registre a les empreses interessades. Era un llistat de proveïdors on els responsables dels muntatges florals podien adquirir material en aquests negocis i posteriorment ho facturaven, fins a un import concret, a l'Ajuntament.

El subministrament de flors tallades, plantes, material de floristeria i material de jardineria per a l'exposició Temps de Flors no és l'únic element que ha de solucionar ara mateix l'Ajuntament. El consistori també té pendent de contractar el servei d'hostes i hostesses, tot i que ja ha obert l'habitual concurs públic, i molts altres materials que en un primer concurs públic van quedar deserts. En concret nou lots per a la confecció dels projectes: gespa, material d'oficina, material de fusteria, material de drogueria i pintura, material de reprografia, material de ferreteria, material de serralleria, teixits i decoració general. Tot plegat sumava uns 55.000 euros en la primera licitació. La majoria de lots no va tenir cap oferta. Tres sí que van tenir una proposta però cap complia amb tots els requisits exigits en el plec de clàusules.