Els vehicles que aquests dies es mouen entre Salt i Girona o entre Girona i Salt formen part d'un estudi de mobilitat que està portant a terme la unió temporal d'empreses formada per Esteyco, SA & Multicriteri, SL per comprovar, a encàrrec del Departament de Territori i Sostenibilitat, la viabilitat de crear un carril bus ràpid que uneixi els dos municipis.

En diversos punts dels principals eixos viaris hi ha uns cables a la calçada que s'encarreguen d'anar comptant el pas dels vehicles i així saber quan vehicles absorveix diàriament cada vial i en quin sentit. Per exemple, n'hi ha al passeig d'Olot de Girona i al passeig dels Països Catalans de Salt, que podria acabar tenint el corredor (carril exclusiu), però també al carrer Santa Eugènia de Girona, a prop de Can Ninetes, on es podria voler saber quants vehicles hi circulen perquè podria acabar assumint els vehicles que canviessin de ruta en perdre un carril en l'altra carretera.

La Generalitat impulsa un pla per als denominats serveis BRT (Bus Ràpid Trànsit) que busca «proporcionar un sistema de transport col·lectiu que pugui assolir els nivells de capacitat d'un sistema ferroviari però amb la flexibilitat de l'autobús».

Aquesta xarxa, batejada com a BRCat inclou una quinzena de connexions arreu de Catalunya, entre les quals dues a les comarques gironines: Girona-Salt i Blanes-Lloret. Per saber el nivell de trànsit va decidir encarregar un estudi a una empresa per analitzar els dos trams i va adjudicar-ho a Esteyco, SA & Multicriteri, SL, per 128.744 euros. Es tracta d'empreses especialitzades en planificació urbana, serveis d'arquitectura paisatgística i anàlisis tècniques, així com consultoria en ciència i tecnologia. Els resultats obtingut, formaran part de l'estudi previ del corredor.

La xarxa de BRT preveu la implantació de «vies específiques o altres mesures infraestructurals» que puguin ajudar a «potenciar la velocitat comercial dels serveis de transport públic en autobús per fer-los competitius amb el vehicle privat». Suposaria, per exemple, la creació d'un carril exclusivament per a aquest autobús -que seria de baixes emissions- i amb freqüència molt alta -que hauria de tenir diferents estacions, plans d'operació flexibles i tecnologia per proporcionar un servei eficient i d'alta qualitat.

El tram entre Girona i Salt (com també el de Lloret i Blanes) ha estat escollit entre les línies a desenvolupar en considerar-la una de les que tenen una demanda major i més potencial de millora. De fet, les línies d'autobús que ara uneixen els dos municipis són les que tenen més ocupació.

L'estudi previ ha de servir per acabar de definir els detalls relacionats amb el traçat i elements a tenir en compte en cas de tirar-lo endavant.