La llum al final del túnel. Tot apunta que finalment, l'Ajuntament de Girona ha trobat una empresa disposada a oferir les seves flors i plantes per als muntatges de Temps de Flors, que es farà del 9 al 17 de maig. Es tracta del centre de jardineria Nou Jardí de Banyoles. Ara l'Ajuntament està analitzant tota la documentació per comprovar que tot està correcte i que se li pot adjudicar el subministrament de les flors i plantes per a l'esdeveniment floral. Aquest era el primer any que el consistori gironí feia un concurs póblic per comprar les flors, obligat per la llei de contractes. La primera licitiació, es va haver de declarar deserta perquè no s'hi va interessar cap empresa. El pressupost màxim era de 250.250 euros.

Ja amb una mica de pressa, es va convocar un segon concurs amb el temor de què passaria si novament ningú presentava cap oferta. Aquest cop però, sí que n'hi ha hagut una, la de l'empresa banyolina. Des de la rgidoria de Promoció Econòmica i Turisme, Glòria Plana, ha volgut calmar els ànims des d'un primer moment assegurant que per Temps de Flors hi hauria flors. Però en cas que el segon concurs no hagués reixit, el temps es tirava a sobre. Una opció hauria estat, si la normativa ho permetés, fer una adjudicació directa d'urgència.

El fet que l'empresa sigui quasi amb tota probabilitat la del centre banyolí també és un respir pels voluntaris que fan els muntatges ja que si hi ha algun tipus error a l'hora de subministrar el material (per exemple que arribessin menys flors de les pactades, d'un color diferent o d'una altra espècie) , el contacte podrà ser més directe i es podrà corregir la dficiència amb més rapidesa.

Abans d'aquesta edició, els voluntaris podien escollir quin viver o centre de jardineria volien que els hi subministrés les flors en base a un regristre de l'Ajuntament on s'hi apuntaven les empreses que volien.