irona tindrà un nou ascensor públic per pujar al Barri Vell que complementarà el que ja existeix a la pujada de Sant Martí i que serveix per salvar pendents elevades, desnivells i graons. Es tracta d'un projecte a la plaça del Correu Vell que fa diversos anys que estava encallat en tràmits burocràtics i esmenes al projecte inicial, però que ara ja comença a caminar i a ser visible a peu de carrer.

La previsió de la posada en marxa d'aquesta instal·lació és l'any 2022, ja que forma part d'una operació urbanística privada que inclou la reforma d'un edifici, l'enderroc d'un altre immoble i la construcció d'un altre pràcticament en el seu lloc.

Les obres afecten, concretament, una parcel·la que fa cantonada entre els carrers Oliva i Prat i Bonaventura Carreras Peralta, pràcticament al que seria l'inici, de la part baixa del carrer de la Força. Com que el Pla General i el Pla Especial preveuen crear una servitud pública de pas per l'edifici i l'ampliació i millora del sistema de places, parcs i jardins, la constructora ha de garantir aquesta vialitat amb un ascensor vertical i una coberta horitzontal per arribar als jardins dels Germans Maristes. Aquesta coberta estarà connectada amb el punt més elevat de l'ascensor.

També hi haurà unes escales que tindran pràcticament el mateix origen i destí que l'elevador públic. L'escala es podrà agafar des del carrer Oliva i Prat i l'ascensor des del carrer Bonaventura Carreras Peralta. A més, s'haurà de preveure la possibilitat d'un recorregut adaptat des del carrer. Bonaventura Carreras Peralta fins a la coberta de l'edifici i al nivell inferior dels jardins dels Germans Maristes.

La intervenció la promou l'empresa LR Focus Coc amb un cost global que s'acosta als tres milions d'euros -amb la compra prèvia de l'immoble inclosa. La promotora que està executant les obres es va crear a finals del 2017 i està especialitzada en «allotjaments turístics i altres allotjaments de curta estada».

Els treballs van començar tan bon punt es van obtenir tots els permisos, l'aprovació de la modificació urbanística puntual del pla General del ple municipal, i el visitiplau posterior de la Comissió de Territori de la Generalitat. Va ser un període de tramitacions llarg ja que, inicialment, l'empresa preveia un sistema amb dos ascensors verticals i dues passeres horitzontals per connectar la finca privada amb la part alta dels jardins públics. La proposta però, no va convèncer Territori atès que es va considerar que tindria una afectació visual «poc integrada» en l'àmbit del conjunt històric protegit. Posteriorment es va canviar per un sol ascensor i una coberta horitzontal per acabar d'arribar als jardins des de la part alta de l'edifici.

Durant el procés es va debatre també l'estat de les edificacions de la peça. Es va considerar adequat el manteniment de l'edificació amb façana als carrers Oliva i Prat i Carreras Peralta, amb els patis actuals (que s'hauran d'adequar a les tipologies del Barri Vell) i de l'altra, l'enderroc de l'altra edificació atesa «tant la seva manca d'interès arquitectònic com la localització idònia per a la destinació funcional prevista».

No obstant, en substitució de la part de l'edifici actual que cal enderrocar, es va proposar l'edificació d'un nou cos entre l'espai lliure de nova creació, amb les escales, i el pati privat de la finca. Les dimensions i configuració del carrer també hauran de permetre un eixamplament de la zona transitable pel carrer.

Un cop es posi en funcionament, hi haurà cinc ascensors públics a la ciutat. Un és l'altre que hi ha al Barri Vell situat a la pujada de Sant Martí. Els altres tres es van fer amb les votacions veïnals dels pressupostos participats. Un serveix per connectar el parc de Vista Alegre amb la zona de les Pedreres on hi ha l'escola Annexa-Joan Puigbert i va costar uns 113.000 euros. L'altre està al Grup Sant Daniel, a l'est de la ciutat, i va costar quasi 300.000 euros perquè inclou una passera horitzontal coberta. L'altre està a la Punta del Pi de Montilivi i serveix per superar tres metres. Va costar uns 70.000 euros i va suposar el canvi de lloc de les escales que hi havia.