Aquesta setmana han començat les primeres obres d'arranjament incloses dins del contracte de manteniment de les cobertes dels equipaments municipals de Girona. En les properes setmanes i mesos, s'aniran portant a terme actuacions en les instal·lacions d'edificis públics gestionats per l'Ajuntament de Girona.

Els treballs han començat a la teulada de les oficines i el local de l'Escola de Música Moderna de Girona, ubicats a la plaça dels Jurats. S'ha instal·lat una bastida en aquest espai que ha de permetre portar a terme la neteja de la coberta en les properes jornades.

Aquesta era una de les sis accions prioritàries que s'havien marcat des de l'Ajuntament per executar al més aviat possible, juntament amb l'Escola Taialà, l'Escola Migdia, l'Escola Verd, el Pavelló Municipal de Montfalgars i el Pavelló Municipal del Pont Major.

En aquests equipaments s'hi actuarà en les properes tres setmanes i, la resta de les actuacions, s'aniran programant conjuntament entre els tècnics municipals i l'empresa adjudicatària de forma periòdica. A la resta de centres escolars de la ciutat s'hi actuarà també properament. En total, el contracte inclou el manteniment d'una vuitantena equipaments de responsabilitat municipal, dividits entre escoles, centres d'educació especial, escoles bressol, centres esportius (piscines, pavellons i vestuaris de camps de futbol), centres cívics, biblioteques, centres culturals i altres serveis municipals.

Aquest nou contracte de manteniment de cobertes d'equipaments municipals va ser una de les principals novetats del pressupost del 2020 que es va presentar al mes de desembre. El tinent d'alcalde de Territori Lluís Martí ha explicat que "amb aquest nou contracte podrem atendre amb molta més agilitat i immediatesa les necessitats que sorgeixin en les instal·lacions públiques del municipi, ja que fins ara la tramitació administrativa no ens permetia actuar amb la rapidesa que tot sovint requereixen aquestes actuacions i que demanden les persones usuàries".

El contracte inclou tant el manteniment preventiu com el correctiu. Dins del preventiu s'hi inclou la neteja periòdica de les cobertes, patis o terrasses i altres sistemes de drenatge pluvial, a més de la redacció d'un document tècnic de diagnosi de cadascun dels espais on s'actuï. El correctiu inclourà tant les urgències com actuacions programades que necessitin una reparació prioritària, com els sis treballs que es portaran a terme en les properes setmanes.

L'empresa adjudicatària és Comsa Service Facilty Management SAU per un import de 605.972,53 euros per un període de dos anys.