El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC)que l'Estat li havia denegat. L'Alt Tribunal ha donat la raó al Jutjat Social 1 de Girona, que fa un any va estimar que l'afectat havia de percebre una prestació perquè no pot desenvolupar amb normalitat la seva professió d'instal·lador de gas que realitzava com a autònom.

El cicle que s'ha tancat amb la resolució del TSJC, que és ferma, va iniciar-se l'any 2018 amb una valoració mèdica sol·licitada per l'afectat i que va realitzar la Subdirecció General d'Avaluacions Mèdiques (SGAM) de la Generalitat, que té aquesta competència transferida. L'examen va determinar que l'afectat presentava patologies lumbars i una possible leucèmia que estava en fase d'estudi. Amb tot, va resoldre que aquest quadre clínic no tenia caràcter invalidant.

Per això, el perjudicat va interposar una reclamació administrativa que l'Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS), òrgan de l'Estat que atorga les baixes laborals, va desestimar.

El litigi va iniciar-se arran d'aquesta última resolució, i en primera instància va significar una primera victòria pel gironí. El Jutjat Social 1 de Girona va concloure en sentència que l'afectat havia de ser declarat en situació d'incapacitat permanent total per la professió habitual. En aquest grau, que no invalida completament, l'afectat pot realitzar una altra feina que no és la comuna, però té dret a rebre una pensió de compensació. L'INSS va recórrer la resolució, considerant que el quadre clínic del gironí, i concretament la valoració de la leucèmia que pateix, no té un diagnòstic tancat, i que a hores d'ara no l'incapacita.

En canvi, la resolució del TSJC ha determinat que les al·legacions recorregudes per l'INSS no es poden tenir en compte perquè ha quedat demostrat que la víctima té seqüeles a les lumbars que «limiten la realització de tasques d'esforç intrínseques al desenvolupament de la seva feina habitual». A més, assenyala que el diagnòstic imprecís de càncer de l'afectat, que és on l'INSS sustenta la reclamació, «no és la patologia determinant» que justifica la invalidesa, com si que ho són les seqüeles lumbars referides.

Altes mèdiques injustificades

El director de Tribunal Médico, Alejandro Rusiñol, va explicar ahir en declaracions a Diari de Girona que es tracta d'una «doble victòria» als tribunals, i que de tots els casos que van dur el 2019, els van donar la raó en el 86% dels litigis. «La meva experiència em diu que de cada 100 avaluacions d'incapacitació, 90 estan mal fetes», indica Rusiñol. En aquest sentit, manifesta que tots els litigis que porten tenen expedients clínicament demostrats, ja que es fa un cribratge previ per descartar possibles casos falsos. «El percentatge de gent que magnifica, en el nostre cas, és inferior a l'1%», sosté. «Tot i que passa a tot l'Estat, Catalunya té molta tendència a donar altes mèdiques a pacients que no estan en condicions, i molta gent no reclama quan s'esgota la via administrativa», conclou.