La fàbrica paperera de Sarrià de Ter referma el seu total compromís amb el Pla de Gestió d'Olors (PGO). El passat 28 de novembre, va presentar oficialment una nova fase del projecte per reduir les olors de l'activitat industrial i ja ha executat bona part de les millores previstes, que es concentren en les instal·lacions de la depuradora.

Aquest mes s'ha iniciat la instal·lació d'un nou sistema estanc de descàrrega de fangs, és a dir, dels sòlids que se separen de l'aigua durant la depuració, que són reutilitzats posteriorment. També s'ha actuat sobre les basses de la depuradora: tres d'elles ja s'han cobert en aquesta segona fase del PGO i, aquest mes de març, està previst iniciar el tancament d'una altra d'elles.

D'altra banda, la companyia ja està treballant en la instal·lació, abans de l'estiu, de filtres de carbó actiu per al tractament de l'aire de part de les basses de la depuradora. Es tracta d'una mesura provisional prèvia a la implantació del sistema de rentada d'aire definitiu, contemplat per a després de l'època estival. Amb la finalització de totes aquestes accions, els focus de la depuradora quedarien coberts i tractats i les emissions de la zona de producció canalitzades per a la seva correcta dispersió.

El Pla contempla dues fases d'implementació en funció del nivell d'impacte dels diferents focus d'olor detectats, i s'han incorporat totes aquelles mesures que han indicat tant els tècnics municipals, com els de la Generalitat. La companyia, a més, ha mantingut reunions periòdiques de seguiment amb tots els actors per a informar dels avenços del projecte. En el ple del passat 22 de gener, tots els grups polítics van donar el seu suport a la segona fase del Pla, que estableix un conjunt de noves mesures que permetran que l'afectació per olors es redueixi gradualment fins a setembre de 2020, amb resultats notables abans del pròxim estiu. També a finals de gener tots els representants polítics van fer una visita a la fàbrica per veure els avenços.