L'Ajuntament de Girona ha obert un portal participatiu a la seva pàgina web per saber quines inquietuds tenen els propietaris de gossos i què pensen de la nova ordenança de tinença d'animals. Les persones interessades poden fer una proposta i els usuaris la poden votar. N'hi ha més d'una vuitantena i el ventall és molt ampli, però moltes fan referència a millorar o a fer nous espais d'esbarjo per als gossos, a les taxes o a les sancions previstes per no tirar aigua a les miccions. També n'hi ha sobre les races potencialment perilloses.

Ara mateix, l'ordenança de tinença d'animals està en període d'exposició pública i qui vulgui pot presentar al·legacions. Aquest període acaba el 9 d'abril i el portal està actiu tot el mes de març. El regidor de Sostenibilitat, Martí Terés, ha explicat que el que sorgeixi d'aquestes votacions es tindrà en compte tot i que no serà vinculant. Les propostes que es pugui es tramitaran com a al·legacions i la resta seran propostes de millora i suggeriments. Algunes, doncs, poden acabar tirant endavant.

Hi ha diverses propostes que superen, de llarg, el centenar de vots. És el cas de la petició perquè s'elimini la prohibició d'entrada dels gossos als parcs (165 vots fins dijous a la nit) o perquè es revisin les prohibicions provisionals d'accés a algunes zones de gespa (143 vots). Totes dues són propostes molt similars i sumen més de 300 suports.

Permetre als gossos anar deslligats en entorns «oberts» (110) i la creació d'un nou itinerari per a gossos deslligats als boscos de Palau (68) -dues propostes per permetre que els animals puguin correr lliures-, també tenen molts suports.

La mascota a l'ascensor

També han rebut molts vots una petició per habilitar la llera del riu Onyar com espai d'esbarjo (139); una per tal que s'eviti que les comunitats de propietaris puguin prohibir l'ús d'ascensors als veïns que vagin amb el seu gos (138) i demanar que amb els diners que paguen els propietaris dels gossos pel cens se'ls faciliti material per als animals, com ara bosses compostables per recollir les caques de gos o donar ampolla d'aigua per netejar-ne les miccions (134).

Altres propostes fan referència als parcs tancats per a gossos. Hi ha una petició molt votada per «reformar urgentment tots els parcs per gossos de la ciutat» (123), i n'hi ha diverses per reclamar espais d'aquest tipus en diferents punts de la ciutat. El del parc Central (130) és el més votat, però també se'n demanen a Palau (92), als jardins de Fora Muralla (61), Pedret (36) i a Montilivi (10), entre d'altres.

Pel que fa a les miccions, hi ha una petició per rebaixar el règim sancionador referent a les miccions dels gossos (101) i una altra que directament demana «eliminar de les noves ordenances les sancions per no tirar aigua al cim de les miccions» (109).

Beure aigua d'una font

Una altra proposta amb força acceptació és la demanda perquè s'elimini de les noves ordenances la prohibició cap als gossos de beure aigua de les fonts públiques (102). Moltes d'altres giren entorn a la taxa: algunes demanen una taxa coherent (90), eliminar taxa anual als qui adoptin gossos de protectores (81) o un replantejament de la taxa anual de tinença d'animals (63).

Autobusos, negocis i petards

Però n'hi ha moltes altres. Algunes fan referència als negocis: així, es demana que l'Ajuntament faci un major control sobre la criança i venda d'animals de companyia (86) i que s'incentivi més als locals i establiments a fer-se «amics dels animals» (86). Altres aposten per una campanya al carrer per l'incivisme generalitzat, una altra per que hi hagi un carnet cívic de tinença d'animals, regular la pirotècnia, un registre d'ADN, bosses gratuïtes per recollir els excrements, que es puguin pujar amb l'animal a tots els autobusos o prohibir portar deslligats als gossos grans a la Devesa.

Fins i tot, hi ha alguna proposta curiosa amb força acceptació que reclama sancionar la gent incívica que defeca al carrer (103). La persona que fa la proposta afirma que «és inaguantable que quan passejo amb la meva gossa pels itineraris marcats per l'Ajuntament la majoria de dies acaba menjant-se una defecació humana. I quan no se la mengen, s'hi rebolquen». Es pot entendre també com un intent perquè no es vigili o acusi d'incívics només els propietaris de gossos.