l'Ajuntament de girona ha aprovat aquest dimecres que durant el període d'excepcionalitat les targetes de transport públic que caduquin es mantindran actives i continuaran sent vàlides, de manera que no es tramitaran noves targetes o duplicats en aquestes setmanes. La xifra de persones usuàries del bus urbà encara va baixar més dimarts, i només el van utilitzar un 6,5% dels usuaris habituals en un dia laborable. El dilluns havia estat del 8%.