El grup del PSC a l'Ajuntament de Girona va alertar durant el ple municipal de dilluns que l'interventor de la corporació, encarregat de vigilar els comptes del consistori, ha presentat el document de control intern per a l'exercici del 2019 on es pot comprovar com hi ha el pagament de més de mig milió d'euros, en diferents conceptes, sense informe d'intervenció o justificació. Des de l'equip de govern de JxCat va assegurar que l'informe de control intern es fa per detectar incidències i posteriorment arreglar-les i que la «majoria» ja han estat «subsanades».

La portaveu socialista, Sílvia Paneque, va explicar diferents detalls d'aquest informe. Per exemple, s'hi detalla com l'augment salarial dels treballadors de Girona més Neta que aquests van aconseguir després d'una vaga, ha estat assumit íntegrament per la part pública (Ajuntament) de l'empresa mixta. Aquest increment és de 100.000 euros. Per Paneque «és conegut que la Junta Consultiva de Contractació estableix que els canvis de conveni és un risc per ambdues parts, la pública i la privada».

També en base a l'informe d'intervenció, la representant socialista va assenyalar que hi ha 47 expedients que no tenen cap informe d'intervenció. La quantitat econòmica total d'aquests 47 expedients afecta 455.034,50 euros. Paneque va explicar que «ni la quantitat d'expedients ni els diners afectats són menors». «Més aviat és un alt percentatge d'informes i de recursos econòmics», va insistir. «Per quins motius el control d'intervenció no s'ha aplicat tal com pensem que hauria estat apropiat», va preguntar la regidora del PSC.

Sílvia Paneque, finalment, va fer esment de 41 informes de pagaments i bestretes que, segons va assenyalar, estan «pendents de justificar i això afecta a un total de 26.000 euros».

La tinenta dalcaldia d'Hisenda, Maria Àngels Planas, va explicar que aquest informe de control intern és una obligació legal de l'interventor i que es fa per «depurarr incidències» per tal de fer-ne un seguiment per poder-les arreglar. En aquest sentit, va assegurar que que la «majoria» ja han estat «subsanades». La responsable d'hisenda va posar-se a disposició de la regidora socialista per tal d'aclarir-li qualsevol altre dubte que pugui tenir.