Un impermeable netejat i reutlitzat diversos cops al dia; quan canvien d'habitació d'hospital per netejar, les treballadores van «xopes», «regalimant». Pateixen escassetat de mascaretes, fet que provoca que les facin servir dia sí, dia també. Són dos dels exemples que explica la presidenta del comitè d'empresa del col·lectiu de treballadores de la neteja de l'hospital Josep Trueta de Girona, Pamela Justícia. Una situació similar succeeix a l'hospital Santa Caterina de Salt. Ha passat sobretot les primeres setmanes de la pandèmia, tot i que ara se senten relativament «proveïdes».

No obstant això, hi ha gairebé un 15% de la plantilla, formada per unes 130 treballadores de la neteja, que han estat infectades pel coronavirus, molt probablement mentre treballaven en un dels dos hospitals de la comarca del Gironès, incloses les zones amb pacients amb COVID-19.

Segons el sindicat Comissions Obreres (CCOO), hi ha almenys divuit treballadores que estan infectades. Aquest prop del 15% de les dues plantilles afectades pel COVID-19 ha portat les representants sindicals de les netejadores a lamentar la «manca de previsió i certa desorganització a l'hora d'establir els protocols d'actuació».

Contractes nous sense formació

Les representants sindicals de les treballadores han recollit «moltes queixes» de les seves companyes de feina sobre la manca d'informació per part de la direcció dels hospitals i, en el cas de les netejadores del Trueta, creuen que per part de l'empresa -Optima Facility- no han rebut «la formació adient» sobre «com actuar» a l'hora de netejar, canviar-se de roba o com actuar amb la resta de personal.

Un exemple que expliquen és que les noves treballadores contractades per efectuar el servei no reben la mínima formació per part de l'empresa i això fa que entre elles hagin d'intentar informar-se i ajudar-se. A l'hospital Santa Caterina de Salt l'empresa concessionària del servei és Ingesan OHL

Un col·lectiu 100% femení

CCOO recorda que el servei està «feminitzat en un 100%», i que majoritàriament està format per persones «amb càrregues familiars». Entre les empleades existeix la por generalitzada de portar la malaltia a casa: «Arribem a la feina sanes, però no sabem si tornarem a casa amb la malaltia... o potser ja fa dies que la incubem; és com jugar a la ruleta russa, tot plegat és molt angoixant», exposen.

Les direccions de les dues empreses estan tenint problemes a l'hora de cobrir les baixes, segons el sindicat, «tot i que la part de la plantilla en actiu fa mans i mànigues per complir amb la seva tasca, més enllà de les seves obligacions laborals».

Inspecció de Treball

Tot plegat, ha acabat amb la intervenció de la Inspecció de Treball, arran d'una denúncia. Diari de Girona ha tingut accés a un document on la inspecció reclama a l'empresa encarregada de les netejadores de l'hospital Josep Trueta que li aporti un seguit de documents relatius a les treballadores o que, en cas contrari, pot ser sancionada. En concret, una treballadora tenia sospites que podria estar infectada i Inspecció de Treball demana a l'empresa un llistat de totes les persones del servei de neteja amb les quals pot haver tingut un vincle estret darrerament, i també les que pertanyen a un col·lectiu considerat vulnerable. A més a més, s'exposa que l'empresa no ha realitzat una avaluació de riscos específica per als treballadors especialment sensibles, tot i l'existència de grups especialment vulnerables al virus i que no s'ha entregat a tots els treballadors els equips de protecció individuals establerts a l'avaluació de riscos .