Quan tot passi, quan hi hagi vida al carrer i hi hagi activitats esportives, culturals, festives i socials a la ciutat de Girona, l'empresa que hi posarà les ambulàncies per fer atencions serà el Consorci del Transport Sanitari de la Regió de Girona SA. Aquesta va ser la darrera adjudicació signada per l'Ajuntament de Girona, tot i que encara s'ha de formalitzar, abans que se suspenguessin tots els tràmits burocràtics del consistori per l'expansió del coronavirus.

En concret, el consistori va posar en oferta el servei d'assistència sanitària preventiva i el trasllat sanitari amb ambulància durant el desenvolupament d'esdeveniments i activitats culturals, festives, socials i esportives pel consistori o en les quals hi presti la seva col·laboració i que puguin generar riscos per a la salut de les persones. El servei es farà anualment per uns 37.800 euros i és prorrogable per tres anys més si anualment les dues parts hi estan conformes. L'adjudicació consta de cinc tipus d'activitats. De fet, l'Ajuntament havia fet cinc concursos públics diferents i en tots cinc l'oferta guanyadora ha estat la del Consorci.

Els cinc paquets feien referència per una banda, a la mostra Temps de Flors; també a les activitats de Fires de Sant Narcís; així com específicament als que es facin a la Copa durant les Fires; també a les activitats i esdeveniments esportius, socials, lúdics, culturals, populars i tradicionals previstes que se celebren al llarg de l'any; i, finalment, a les necessitats puntuals durant la celebració d'altres possibles esdeveniments.

En tots els concursos s'hi havia presentat una altra empresa, a més del Consorci. Es tracta d'Autobusos Granollers SL. En la que fa referència a l'exposició Temps de Flors, que és la licitació on hi havia una major dotació econòmica (uns 17.000 euros), també s'hi va presentar Ivemon Ambulancias Egara SL, a banda de les dues altres empreses citades. Una quarta empresa, Ambulancias Vallada SLU, que també va presentar una oferta pel servei durant la mostra floral, va quedar descartada ja d'un bon principi perquè va incomplir els requisits a l'hora de fer entrega de la documentació. Malgrat que Temps de Flors hagi estat cancel·lat recentment per la pandèmia del coronavirus, el servei es podrà fer els anys següents, si s'acaba prorrogant.