Un equip d'atenció primària de la Regió Sanitària de Girona s'encarrega des de fa un mes d'anar a domicilis i residències per fer extraccions a la gent i analitzar les PCR. Es tracta de tres parelles (hi ha un infermer i un auxiliar) que fins a dia d'avui havien extret 225 mostres que posteriorment s'enviaven als laboratoris per analitzar-les. En les residències, l'equip visita centres geriàtrics, de discapacitat física i psíquica i pisos tutelats, entre d'altres. Per altra banda, les proves que es fan a domicili són per a persones que han de rebre tractament oncològic o s'han de sotmetre a intervencions quirúrgiques a l'Hospital Trueta de Girona.

Les proves es fan per comprovar si els pacients tenen la covid-19 o no. En cas que el resultat sigui positiu, intenten ajornar l'operació o el tractament. Ho fan a domicili per evitar que aquests pacients s'exposin a riscos innecessaris. És especialment important fer-ho en els casos dels malalts de càncer, ja que estan immunodeprimides i els converteix en més vulnerables a la malaltia.

Des del 20 de març, aquest equip ja ha agafat 225 mostres. Ara, es preveu que hi hagi més activitat perquè l'arribada dels testos ràpids en centres geriàtrics obligarà a tots els casos negatius a fer una prova PCR. A més, l'Hospital Josep Trueta va recuperant la seva activitat habitual i això també implicarà visitar més pacients.

A causa de l'augment d'activitat previst, l'entitat Open Arms col·laborarà amb l'equip gironí a realitzar les extraccions de mostres de PRC. L'entitat destinarà diàriament dues parelles de voluntaris, amb els seus respectius vehicles, a donar suport a la Regió Sanitària de Girona. Dimarts es va fer una sessió d'acollida per part de la responsable de l'equip de recollida de mostres als voluntaris d'Open Arms, que el mateix dia ja es van incorporar a la dinàmica de presa de mostres a la demarcació.