L'Ajuntament de Gironala primera quinzena del mes de juliol. Es tracta de quatre tallers que realitzaran les entitats, els partits polítics i altres sectors implicats en la matèria, i que giraran sobre quatre eixos específics. En concret, es debatrà sobre el parc d'habitatge social, la qualitat dels immobles, l'accés a ells i el bon funcionament del mercat. La decisió es va prendre ahir en una reunió entre els grups que formen el plenari de l'Ajuntament de Girona (JxCat, Guanyem, PSC, ERC i Ciutadans). Les aportacions d'aquestes trobades serviran per redactar el pla que posteriorment es portarà al ple. Es calcula que el procés s'allargarà fins al 30 de setembre.

El primer eix treballarà sobre l'ampliació i gestió eficaç del parc d'habitatge social i la possibilitat de fer-lo més assequible. El consistori també vol parlar amb les entitats sobre com fer créixer i millorar el parc a més d'impulsar la col·laboració publicoprivada en la promoció d'habitatge.

El segon girarà entorn de garantir un habitatge de qualitat, i es tractaran qüestions com el foment d'edificis en entorns amb bona qualitat ambiental, sostenibles, adaptats, enèrgicament eficients i físicament accessibles.

Un tercer eix servirà per posar sobre la taula l'accés a l'habitatge i com respondre a l'exclusió residencial. L'objectiu és que es discuteixi sobre plans i programes d'habitatge per a joves, gent gran i col·lectius vulnerables i sobre mesures encaminades a assegurar el suport a les persones en risc d'exclusió residencial o pobresa energètica. L'últim punt vol definir les accions que hauran de vetllar per un funcionament correcte i equitatiu del mercat.

En aquest sentit, es buscaran estratègies per augmentar l'oferta de sòl residencial sostenible, fomentar el lloguer residencial, mobilitzar els habitatges buits, estudiar els costos i beneficis dels habitatges d'ús turístic o coordinant les polítiques d'habitatge entre els municipis de l'àrea urbana.

· Consulta tota la informació relacionada amb el coronavirus