El manteniment de tota la xarxa semafòrica de Girona té un cost anual previst aproximat de 341.000 euros. El consistori acaba de posar al concurs aquest servei per 683.239,47 euros per dos anys i prorrogable dons anys més. Actualment, l'adjudicatari és l'empresa Bonal.

El contracte del servei preveu que l'adjudicatària actui en les centrals de zona, la xarxa de comunicacions, xarxa elèctrica i els lements associats, així com en els semàfors i els seus elements estructurals, els armaris d'allotjament d'equips de regulació de trànsit, els polsadors per a vianants, espires i detectors, semàfors per a invidents i la resta d'elements complementaris de la instal·lació. També en el hardware que hi ha a les dependències de la Policia Municipal

El servei inclou les operacions de manteniment ordinari, la reparació d'avaries i totes les accions que es considerin necessàries per dur a terme els estudis corresponents per poder donar d'alta, baixa o modificar les programacions i estructures de semàfors, les tasques d'inspecció i seguiment dels equips, les instal·lacions elèctriques i demés funcions d'ajuda. En total, hi ha 142 instal·lacions semafòriques.

El concurs premiarà aquella oferta que plantegi millores d'accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques i l'adequació a les noves tecnologies. Per exemple, amb la col·locació d'aparells per a persones invidents.