Interès massiu per aspirar a una plaça d'auxiliar administratiu a l'Ajuntament de Girona. El consistori gironí va fer una oferta d'ocupació per formar part d'una borsa de treball per aquesta categoria i s'hi van acabar apuntant 382 persones. El procés de selecció es va iniciar abans de l'explosió de la pandèmia a les comarques gironines i fa pocs dies s'han publicat oficialment els resultats.

D'acord amb els resultats s'estableix un rànquing. En cas que hi hagi una plaça lliure al consistori, l'Ajuntament ha d'estirar d'aquesta borsa de treball per l'ordre de puntuació. Tot i que hi havia 382 persones inscrites, a l'examen s'hi van presentar 247 aspirants. El procés s'iniciava amb un examen tipus test i després hi havia un apartat on s'havia d'aportar documentació per tal d'obtenir més punts segons diferents mèrits. Dels examinats, 69 persones van ser apartades de la selecció en respondre malament massa preguntes i ser considerades com a «no aptes». De la resta, la suma de les dues puntuacions va servir per establir una classificació.