L'advocat que defensa l'Ajuntament de Girona en una demanda judicial de 22 treballadors que reclamen millores laborals i salarials ha demanat la substitució de la vista oral del cas per una contestació escrita. L'advocat, el valencià Josep Ortiz Ballester, cobra uns 12.000 euros per aquest cas i pertany al gabinet Gómez-Acebo & Pombo.

La defensa dels treballadors, Joaquim Oliva, ha respost a aquesta sol·licitud assegurant que «és il·legal» i que «no és culpa» seva ni del jurat «que el lletrat que ha assumit la defensa de l'Ajuntament en aquest procediment s'hagi de traslladar de València a Girona per assistir a la celebració de la vista oral».

L'advocat va ser contractat d'urgència per l'Ajuntament malgrat que en tenia set en plantilla en considerar que és un expert en la Relació de Llocs de Treball. En la petició, l'advocat recorda l'expansió del coronavirus i l'adopció de mesures de seguretat «entre les quals s'inclou la suspensió de diferents actes i esdeveniments, havent reclamat de manera unànime les associacions judicials al Consell General del Poder Judicial la suspensió d'assenyalaments».

A més, Ortiz demana que es tingui en compte que «en atenció de facilitar l'impuls del procediment i atès el principi d'economia processal, entén aquesta part que existeixen motius suficients» perquè el jutjat «acordi la substitució de la celebració de la vista pel trasllat de l'escrit de demanda per a la seva contestació per escrit sense necessitat de conclusions».

La defensa dels treballadors, però, considera que aquest canvi comportaria que es vetessin diferents possibles accions. Oliva detalla, per exemple, que no podria fer al·legacions complementàries en funció d'allò contingut a l'expedient administratiu, no podria practicar la prova anticipada admesa pel jutjat ni podria fer conclusions orals ni escrites sobre la prova anticipada proposada. Recorda també que «els jutjats contenciosos administratius han adoptat les mesures adients perquè, en les àmplies sales de les quals disposen, es puguin celebrar vistes orals amb totes les garanties de seguretat». La defensa demana uns 36.000 euros en global per als treballadors, tot i que la xifra és variable en funció de quan es jubili cada treballador.