Tal com ja va anunciar aquest diari fa uns mesos, l'Ajuntament de Girona està treballant conjuntament amb el Campus de Cohesió i Compromís Social de la Universitat de Girona (UdG) la revisió dels pressupostos participats dels barris de la ciutat per reinventar el seu model. El passat 14 de juliol, Quim Brugué, catedràtic de Ciència Política a la UdG, va presentar un informe de diagnosi realitzat a través de les propostes de millora que va recollir de les gairebé quaranta entrevistes elaborades.

Concretament, les entrevistes s'han fet a persones vinculades a associacions de veïns, tècnics municipals i responsables polítics dels diferents partits. Brugué aclareix que aquest informe no és «una proposta concreta de revisió», sinó que es proposa recollir el conjunt d'idees i opinions entorn els pressupostos per «facilitar» i «ordenar» un debat públic que, posteriorment, derivi en una proposta de revisió.

Determinar els objectius

Els pressupostos participats estan operatius a Girona des de 2013 i van ser rebuts «amb entusiasme». Una de les entrevistes fetes els qualifica d'«un gran encert» i ho argumentava a través de la capacitat que donava a la ciutadania de «fer propostes concretes i aconseguir que es portin a terme».

Tot i això, el catedràtic afirma que ara mateix «cal assentar sobre una definició clara» tant els objectius com les metodologies de funcionament, ja que, «tot i ser un instrument molt conegut», l'informe manifesta que molta gent «no coneix els seus impactes reals» i els objectius establerts «no defineixen el model amb prou claretat».

Un debat per barris

L'informe detecta una gran separació entre els participants que valoren la immediatesa i la visibilitat de la petita intervenció i els que creuen que aquestes intervencions les hauria de fer «d'ofici l'ajuntament» i, en canvi, troben a faltar la capacitat de debatre i prioritzar projectes més ambiciosos i que cerquin «transformacions rellevants d'àmbit social».

Segons Brugué, aquest és un debat que «va per barris» i divideix els «benestants», que volen millorar les seves infraestructures, i els barris amb «majors complexitats socials i econòmiques», que reclamen projectes de «major abast» i «vocació transformadora». El catedràtic ho exemplifica amb barris com Palau-sacosta, que «només necessita anar millorant serveis i equipaments», i amb barris com Can Gibert, que davant la seva «complexitat social» aposten, per exemple, per «projectes que redueixen la segregació escolar».

Elaboració dels pressupostos

Quim Brugué proposa una manera sistemàtica i composta per cinc fases per abordar l'elaboració dels pressupostos participats en el nou model. La proposta s'inicia amb una fase d'informació i difusió del projecte, on es pregunta si els pressupostos són prou coneguts i com se'n podria millorar la difusió; la segueix la de selecció i presentació de les propostes; la tercera és la validació de les propostes definitives, que tracta com es trien des del consistori les propostes que sotmetran a votació; en la quarta, la fase de votació, s'estudia com funciona el sistema de votació i com pot millorar-se la participació; i per últim, en l'execució, seguiment i avaluació, s'analitza el grau de compliment i la percepció de la ciutadania.

L'últim pas de la revisió consistirà a obrir, entre setembre i octubre, una fase de debat que s'articularà a través de dos espais: una plataforma web de participació per a la ciutadania i unes taules de treball entre entitats, grups polítics, agents socials i ciutadans. El resultat d'aquest debat definirà el nou reglament dels pressupostos participats de Girona.