Les inscripcions als casals d'estiu municipals de Girona per al mes d'agost han augmentat un 41% respecte a les de 2019. Arran de la crisi de la covid-19, el consistori va augmentar l'oferta de places del programa municipal i organitzar sis casals d'estiu diferents, en comptes dels dos de l'any anterior, de manera que aquest agost els casals agruparan un total de 387 infants i joves. L'objectiu del consistori era donar una opció a les famílies de la ciutat que a l'agost no poden fer vacances.

A més, amb la voluntat de beneficiar el major nombre de famílies possible, es va aplicar una reducció del 25% del preu d'inscripció a totes les persones inscrites, tant al juliol com a l'agost, mantenint alhora les beques que s'atorguen per trams de renda familiar.

Valoració molt positiva

De moment, els casals d'estiu municipals han acabat el mes de juliol amb una valoració molt positiva del funcionament i del grau de responsabilitat mostrat per part de les famílies participants i dels monitors i monitores. Durant aquest mes, l'equip de gestió del programa de casals d'estiu de l'Ajuntament de Girona i les entitats organitzadores dels casals -amb la col·laboració de les famílies- han vetllat per mantenir la seguretat i el bon desenvolupament de les activitats amb una gestió eficient de la situació excepcional pel coronavirus.

Quant a la programació, enguany s'ha procurat que les activitats coincidissin amb la voluntat de les escoles de minimitzar els efectes del confinament a través de treballar alguns aspectes educatius que es creien prioritaris i pertinents en el context d'educació en el lleure.

També durant el mes de juliol, i per primera vegada, l'Ajuntament de Girona ha impulsat el Projecte Respir, del qual s'han beneficiat 15 famílies de la ciutat. La iniciativa està pensada per a infants i joves amb necessitats educatives especials.