La Generalitat ha tret a licitació, per 329.078,07 euros (IVA inclòs), la reforma del CAP Dr. Jordi Nadal de Salt, que va patir un incendi el 3 de juliol passat. El termini de presentació d'ofertes finalitza el dia 10 d'agost i, un cop adjudicats els treballs, les obres hauran de durar un màxim de tres mesos. Mentrestant, els usuaris del centre s'hauran de continuar dirigint al CAP Alfons Moré. Precisament, en el darrer ple municipal, l'alcalde, Jordi Viñas, va explicar que Salut encara no tenia clara la data de reobertura del CAP Dr. Jordi Nadal, però que preveien que no estaria operatiu en tot l'estiu.

La matinada del divendres 3 de juliol, el magatzem de la planta baixa de l'ala dreta del CAP Dr. Jordi Nadal va patir un incendi que li va provocar greus desperfectes a les instal·lacions i revestiments, especialment a la zona més propera a les flames. Segons consta en la memòria de la contractació, el foc es va propagar pel forat d'instal·lacions adjacent fins a una sala tècnica de la coberta de l'edifici. Allà, degut a la falta d'obertures a l'exterior, el fum i el sutge es van distribuir per tot l'edifici, que va afectar especialment la segona planta, després a la primera i, en menor quantitat, a la planta baixa. Les flames van provocar que el forjat superior del magatzem quedés afectat i que per tant s'hi hagin de fer actuacions de reparació. A més, totes les canalitzacions del forat d'instal·lacions han quedat inservibles, deixant sense servei d'electricitat, climatització i comunicacions tota l'ala dreta de l'edifici.

És per això que el projecte de rehabilitació haurà de consistir, bàsicament, a tornar a dotar l'equipament de les instal·lacions necessàries d'enllumenat, electricitat, climatització, fontaneria i cablejat informàtic, així com les modificacions necessàries de revestiments i acabats interiors.

En canvi, ni l'estructura ni els tancaments exteriors d'alumini no van quedar afectats pel foc, de manera que només es preveu fer accions de sanejament dels paraments i el forjat i la zona del magatzem, la sala tècnica ubicada a la coberta de l'edifici i reparar la impermeabilització de la sala tècnica. En total, la superfície d'actuació a l'ala dreta, que és l'afectada, és de 551,46 metres quadrats.