La Comissió Jurídica Assessora (CJA) ha avalat que es rescindeixi la concessió a Aigües de Girona, Salt i Sarrià de Ter SA (Agissa) per haver incomplert el contracte. El dictamen de la comissió recull que la societat va deixar de fer inversions i reposicions a la xarxa d'aigües per valor de 10 milions d'euros (MEUR) entre els anys 1992 i 2012. I conclou que, per si sol, això ja és motiu de rescissió perquè s'han incomplert "obligacions essencials" del contracte. La comissió no entra a valorar, però, quina responsabilitat ha d'assumir Girona SA -el soci privat- i si l'empresa ha de pagar una indemnització de 15,8 MEUR, com li reclama l'Ajuntament de Girona. L'aval de la CJA permet reprendre el procés per municipalitzar el servei.

Al juny, el ple de Girona va aprovar una suspensió tècnica del procés per resoldre el contracte a la societat mixta Agissa. El parèntesi es va fer per motius administratius, perquè després de rebre les al·legacions del soci privat (Girona SA), el consistori va decidir elevar l'afer a la Comissió Jurídica Assessora.

Aquest organisme, com el seu nom indica, assessora tant la Generalitat com els ajuntaments, i emet informes que analitzen si les seves actuacions s'ajusten a llei. En el cas d'Agissa, doncs, calia saber quin era el parer de la CJA abans de reprendre el procés que ha de culminar amb la municipalització del servei d'aigües.

Ara, la comissió ja ha emès el seu dictamen. L'informe, de 40 pàgines, se centra a analitzar si la societat mixta va incomplir o no els termes de la concessió; i per tant, si se li pot rescindir el contracte. I la conclusió a la qual arriba la CJA és clara: Agissa no va dur a terme obligacions "essencials" amb la xarxa d'aigües.

En concret, el dictamen avala els dos informes jurídics amb què es van emparar els ajuntaments de Girona, Salt i Sarià de Ter per tirar endavant la rescissió anticipada del contracte. Aquests documents, emesos per la secretaria de l'Ajuntament de Girona, consideraven acreditat que, entre els anys 1992 i 2012, Girona SA va deixar de fer inversions i obres de manteniment a la xarxa per valor de 10 MEUR.

En concret, els informes deien que el soci privat havia deixat d'invertir 4,6 MEUR al llarg d'aquest període. I que tampoc havia fet reposicions que tenia compromeses per valor de 5,4 MEUR.

"Fuites d'aigua i servei deficient"

L'informe de la CJA, però, no entra a valorar a qui corresponia què. Per això, en comptes de parlar de la part pública o del soci privat, a l'hora de determinar si es va incomplir el contracte, es refereix sempre a Agissa o bé a "l'empresa mixta".

La CJA avala que es rescindeixi el contracte, perquè no es van dur a terme les inversions i reposicions compromeses. I això, diu, es fa palès "en el mal estat actual de les canonades i instal·lacions, que provoca fuites d'aigua, contaminació i, per tant, un funcionament deficient del servei d'abastament".

Més enllà de donar llum verda a la rescissió, la CJA tampoc entra a valorar si Girona SA, el soci privat, ha de pagar una indemnització de 15,8 MEUR com li reclama l'Ajuntament de Girona (que és qui, per ordre judicial, ara ha passat a gestionar la societat).

"En el moment de la resolució del contracte caldrà ponderar adequadament la responsabilitat de cadascun dels subjectes en aquests incompliments", diu la comissió. Per una banda, doncs, la de Girona SA (que té el 80% de la societat mixta) i per l'altra, la dels tres ajuntaments (que en tenen el 20% restant) "en l'exercici de les seves funcions de supervisió del contracte".

Sigui com sigui, l'aval de la CJA permet que es pugui tornar a reprendre el procés per rescindir el contracte a Agissa. I avançar en el camí perquè la municipalització de l'aigua sigui una realitat, fins i tot, abans d'aquest desembre (quan s'acaba la concessió).