Una escola de Girona ha registrat en els dos primers dies d'escola un absentisme del voltant del 80%, segons ha informat aquest matí la cadena SER. Es tracta de l'escola de la Font de la Pòlvora, a la capital gironina. L'esmentat mitjà especifica que dels 84 alumnes matriculats al centre a tot estirar han acudit 20 a classe.

Els responsables d'Educació han explicat a la SER que en primer lloc es parlarà amb les famílies, però que si no es resol la situació hauran de prendre altres mesures. Es pot recordar que fa unes setmanes la Fiscalia va advertir que perseguirien l'absentisme escolar. La Fiscalia General de l'Estat ha unificat els criteris sobre la manera d'actuar i va anunciar que investigarà els casos que no tinguin justificació clara i terminant per a l'exempció, encara temporal, del deure d'assistència presencial al centre docent. L'objectiu serà aclarir si els pares o tutors han infringit els deures inherents la a pàtria potestat.

La fiscalia va precisar que únicament en aquells supòsits que no tinguin justificació «clara i terminant» per a l'exempció, tot i que sigui per uns dies, del deure d'assistència presencial de l'alumnat al centre es prosseguiran les diligències per presentar una querella o una denúncia contra els progenitors. L'article 226 del Codi Penal castiga amb penes de presó de tres a sis mesos o multa a qui «deixi de complir els deures legals d'assistència inherents de la pàtria potestat, tutela, guarda o acolliment familiar». El jutge, a més, podrà imposar la pena d'inhabilitació especial per a l'exercici, precisament, d'aquesta pàtria potestat o tutela per temps de 4 a 10 anys.

· Consulta tota la informació relacionada amb el coronavirus