Les herbes que havien sortit als graons de l'escalinata de la Catedral de Girona han estat retirades. Segons el Bisbat, les ha tret l'Ajuntament. Les plantes havien anat creixent arran de la pandèmia i després que el govern local decidís no fer-hi res per no poder utilitzar productes químics per les normatives aprovades. Quan el Bisbat estudiava la manera d'actuar sense afectar la monumental escalinata, han desaparegut.