El ple ordinari que s'ha de celebrar dimarts vinent a l'ajuntament de Girona servirà per tirar endavant un pas més en la futura municipalització del servei d'aigua. Es debatrà la resolució del contracte amb Aigües de Girona, Salt i Sarrià deTer, SA (Agissa). Es tracta d'un tràmit més ja previst que sí o sí s'havia d'aprovar per ple un mes o un altre.

Malgrat que s'aprovi la finalització del contracte, l'empresa està obligada a seguir prestant el servei, per ser públic i de primera necessitat, fins que hi hagi el nou ens gestor del servei. De fet, però, i per ordre judicial, és l'Ajuntament de Girona que està enmig de diversos fronts judicials oberts.

Els tràmits per rescindir el contracte es va iniciar en el ple de desembre de 2019 i a l'agost d'aquest any la Comissió Jurídica Assessora va avalar que es rescindeixi la concessió a Agissa per haver incomplert el contracte. El dictamen de la comissió recollia que la societat va deixar de fer inversions i reposicions a la xarxa d'aigües per valor de 10 milions d'euros entre els anys 1992 i 2012. De fet, l'Ajuntament li demana una indemnització de 15,8 milions.

Al juny d'aquest any, el ple de Girona va aprovar una suspensió tècnica del procés per resoldre el contracte a la societat mixta Agissa. El parèntesi es va fer per motius administratius, després de rebre les al·legacions del soci privat. Llavors, el consistori va decidir elevar l'afer a la Comissió Jurídica Assessora.

Manca d'inversions milionàries

El dictamen d'aquest organisme avala els dos informes jurídics amb què es van emparar els ajuntaments de Girona, Salt i Sarià de Ter per tirar endavant la rescissió anticipada del contracte. Aquests documents, emesos per la secretaria de l'Ajuntament gironí, consideraven acreditat que, entre els anys 1992 i 2012, Girona SA va deixar de fer inversions i obres de manteniment a la xarxa per valor de 10 milions.

En concret, els informes deien que el soci privat havia deixat d'invertir 4,6 milions al llarg d'aquest període. I que tampoc havia fet reposicions que tenia compromeses per valor de 5,4 milions.