L'Ajuntament de Girona ha comprat un pis al carrer Riu Güell, al barri de Can Gibert del Pla, per destinar-lo a usos socials. L'immoble ha estat adquirit de forma directa per un import de 95.000 euros. Aquests recursos provenen d'una partida pressupostària acordada amb Guanyem Girona, que preveien destinar 500.000 euros a la compra d'habitatge per donar resposta a l'emergència habitacional de la ciutat.

D'aquesta partida, ja s'havien utilitzat 446.705 euros per comprar cinc pisos en els darrers mesos amb el mateix fi. Així, amb aquest nou immoble, l'import total ascendeix a 541.705, i supera així la xifra acordada. Els pisos s'han comprat justificant la necessitat urgent i d'emergència d'habitatge de Girona en el context de la pandèmia del coronavirus.

Cinc immobles ja adquirits

L'immoble situat al carrer Riu Güell és el sisè habitatge que el consistori compra per a usos soscials. En els últims mesos, el govern municipal ja va adquirir cinc pisos situats als barris de Santa Eugènia, Sant Narcís i Can Gibert del Pla, i als quals es van destinar 446.705 euros. En el cas de l'immoble del carrer Riu Güell, l'adquisició ja estava prevista, però s'ha dut a terme més tard perquè el tràmit de la compra es va allargar.

Un dels habitatges que ja s'havien adquirit es troba al carrer del Puigneulós, al barri de Santa Eugènia, que es va comprar per un import de 90.000 euros; un altre se situa al carrer de Zamora, al barri de Sant Narcís, per un import de 95.000 euros; i el tercer, al carrer de la Maçana, al barri de Santa Eugènia, i per un import de 95.000 euros.

En el cas dels altres dos habitatges, van ser adquirits exercint el dret que té l'Ajuntament de tempteig i retracte, i que els serveis tècnics van considerar que complien els requisits necessaris per a la seva adquisició. Es tracta d'un pis al carrer de Campcardós, a Can Gibert del Pla, per valor de 76.005 euros, i d'un pis al carrer del Bassegoda, a Santa Eugènia, per valor de 90.700 euros.

Els recursos per a la compra d'aquests habitatges provenen de l'acord entre el govern de JxCat i la formació Guanyem Girona per aprovar els pressupostos del 2020, on es va pactar una partida específica de 500.000 euros per a l'adquisició d'habitatge per a emergència habitacional.