Adif ha licitat el contracte d'obres per a l'execució d'un nou tancament en la línia del tren convencvianal al seu pas per la zona del Mas Gri i Mas Xirgu, amb un pressupost de 585.254,43 euros (IVA inclòs). La zona és el punt per on es va entrar la tuneladora per fer passar el TAV per sota terra, l'any 2008.

Aquest contracte, amb un termini d'execució estimat de 3 mesos, pretén dotar de nou tancament a un tram de 861 metres d'aquesta línia al marge esquerre on actualment «no hi ha cap tipus de protecció, per garantir una major seguretat tant per als ciutadans com per a l'explotació ferroviària», segons admet Adif. Una deficiència que va posar sobre la taula Diari de Girona a finals d'agost. D'aquesta manera, també es pretén evitar el pas per llocs que no autoritzats, coneguts com a «passos viciosos».

El tram d'actuació es troba entre les vies i la canalització del riu Güell. Adif ha tingut en compte diversos condicionants que afecten la ubicació i disseny de la solució, projectant la construcció de dos trams de mur de tancament que es compatibilitzen amb el traçat en paral·lel de la Línia d'Alta Velocitat Madrid-Barcelona-França.

La tipologia de el nou tancament, d'acord amb la normativa vigent d'Adif, consistirà en muret de formigó executat in situ i una malla electrosoldada de coronació.

Aquest contracte forma part de les actuacions previstes per Adif per incrementar la seguretat en estacions de viatgers així com en altres entorns, tant per als ciutadans com per a les circulacions ferroviàries. Amb aquests treballs es pretén millorar els sistemes de protecció de la infraestructura per dissuadir i evitar trànsits indeguts per les vies, insisteix Adif.

L'Ajuntament de Girona havia demanat en diverses ocasions a Adif que reposés la tanca perquè l'estat actual de la zona suposava un «perill», segons fonts municipals. En concret, aquest element ha de servir per evitar que alguna persona intentés creuar la via per evitar fer volta i guanyar temps en el seu trajecte.

D'altra banda, Adif ha licitat recentment el contracte de consultoria i assistència per al control de les obres d'aquest projecte de construcció de tanca a la zona de Mas Gri, amb un import de 93.330,17 euros (IVA inclòs).

L'objecte d'el contracte és la prestació de serveis d'assistència i consultoria per a l'execució de el suport tècnic i econòmic necessari en el seguiment i control de la correcta execució de les obres, segons les condicions de qualitat, ambientals i de seguretat establertes en la normativa vigent , en el projecte de construcció vigent i d'acord amb els Plans de Gestió Ambiental, de qualitat i de seguretat i salut aprovats per Adif.