L'Ajuntament de Girona haurà de prorrogar, un any més, el contracte de neteja viària i recollida d'escombraries a l'empresa mixta Girona + Neta perquè encara està redactant el plec de clàusules i condicions del futur nou contracte. Fa un any, l'Ajuntament ja va prorrogar aquest contracte per un any i caduca a finals d'aquest mes. En aquell moment, es va assenyalar que aquest temps «extra» serviria per acabar de redactar el plec de clàusules que regiran el pròxim concurs públic per tal d'escollir una nova empresa per al servei. De fet, inicialment, es volia fer un allargament del contracte per només sis mesos perquè es considerava que ja n'hi hauria prou. El secretari de la corporació, però, va assenyalar que, més que allargar, calia fer una pròrroga per evitar demandes de la part privada.

Aquesta pròrroga anual finalitza aquest octubre i per allargar-la caldrà fer un ple extraordinari abans que acabi el mes, per debatre-ho i aprovar-ho si el govern aconsegueix una majoria suficient. El govern local pot topar amb el rebuig frontal dels grups de l'oposició per aquest nou allargament del servei. L'equip de govern format per JxCat i ERC està en minoria i li cal que almenys una formació s'abstingui. Haurà, doncs, de negociar.

Una primera pròrroga polèmica

Aquella primera pròrroga no va estar exempta de polèmica. Feia poc que hi havia hagut eleccions i el ple municipal havia aprovat el cartipàs (la composició del govern i les àrees de responsabilitat de cada regidor) gràcies a l'abstenció de Guanyem i d'ERC. Enmig d'aquest document d'aprovació del cartipàs, el govern va incloure-hi un seguit de delegacions de competències a la Junta de Govern Local (on no té accés l'oposició) que permetien, entre d'altres, aprovar determinats expedients de contractació d'obres, la concessió de serveis i contractes administratius especials o les pròrrogues i modificacions de contractes, com va ser el cas amb la pròrroga de Girona + Neta. Aquesta pròrroga significava destinar deu milions d'euros més a l'adjudicatària, Fomento de Contrucciones y Contratas (FCC), que tenia un contracte inicial de 89.977.774 euros per vuit anys, amb l'opció de dues pròrrogues anuals.

Mesos més tard, aquestes competències van tornar al ple municipal després de les queixes del PSC i que juntament amb la resta de l'oposició es plantegessin forçar un ple per fer retornar aquestes competències al ple.

La redacció del plec de clàusules i condicions del futur nou contracte és complexa i minucios atenint en compte que la neteja és un dels punts on ara mateix els ciutadans es queixen més i perquè es tracta d'un lot milionari per a l'empresa que guanyi el concurs. Entre els detalls que s'han fet públics del servei hi ha una millora en les freqüències de recollida dels contenidors, ampliar la neteja amb aigua a pressió a més carrers, ja que ara només es fa als que tenen una determinada amplada i al Barri Vell, i es vol incrementar el número de vials. També es vol seguir amb el desplegament del sistema de contenidors intel·ligents i la renovació de maquinària, així com el replantejament de l'ús dels bufadors. Tot plegat s'estava treballant internament en la redacció del nou contracte. Fa vuit anys, aquesta tasca s'havia deixat en mans d'una consultora externa.

El govern gironí considera que, tot i ser d'alta complexitat, ara estan preparats i hi ha gent amb prou coneixement per fer un contracte molt beneficiós pel municipi. A l'equip de treball hi ha l'exvicealcalde i actual coordinador d'empreses municipals, grans contractes i gestió territorial, Eduard Berloso. S'estan analitzant les mancances,

Fomento de Contrucciones y Contratas (FCC) va guanyar, l'any 2011, el concurs públic per ser el soci de l'empresa mixta per tirar endavant el servei de neteja. Ja havia estat la sòcia en l'anterior societat mixta Musersa. La nova societat passava a dir-se popularment Girona + Neta, tot i que el nom oficial passava a ser Serveis Municipals de Neteja de Girona. L'escriptura pública de constitució de la societat mixta va ser el 31 d'octubre de l'any 2011. La societat arrossega un dèficit superior al milió d'euros.