Els socialistes de Girona han preguntat a l'equip de govern en quin estat està la revisió d'ofici de les factures d'aigua que va anunciar fa un mes. Durant el confinament es van cobrar els rebuts d'aigua amb lectures estimades però un cop es va tornar a la "normalitat" es van emetre les factures amb el consum real i alguns usuaris van veure com el rebut havia pujat substancialment perquè en acumular consums de març, abril i maig es va passar de tram en l'aplicació de la tarifa i es va cobrar diners de més.

Els trams de tarifa cobren més a qui gasta més aigua. El sistema va aplicar aquest criteri, però no hi havia hagut un consum excessiu, sinó que s'havia actualitzat gairebé tres mesos en un sol pagament.

"Molts veïns han vist com s'ha incrementat substancialment la factura de l'aigua perquè el seu consum passa al següent tram, tot i no ser un consum real del període de facturació", ha dit la regidora socialista Sílvia Paneque. La portaveu socialista ha explicat que passar del bloc 1 (fins a 6m3) al bloc 2 (de 6,01 a 12 m3) suposa pagar l'aigua 3,29 vegades més cara i passar del bloc 2 al bloc 3 (més de 12 m3) incrementa el preu un 57% més respecte el segon bloc. Si algú hagués passat del bloc 1 al bloc 3, hauria pagat per l'aigua 5 vegades més.

El grup socialista ha rebut diferents queixes de gironins i gironines que viuen a diversos barris de la ciutat. "Hi ha gent que a causa de la pandèmia està patint problemes econòmics greus. Aquests errors en la facturació s'han d'arreglar al més aviat possible i tornar els diners als veïns cobrats de manera indeguda", ha explicat Sílvia Paneque.

"Des de l'anunci del govern de Marta Madrenas, ara fa un mes, quan va dir que faria una revisió d'ofici de les factures, ja no n'hem tornat a saber res més i hem continuat rebent moltes queixes per part dels veïns i veïnes de la ciutat. Volem conèixer en quin punt es troba la revisió", ha comentat Paneque. Els socialistes també han preguntat quants abonats han patit un salt de bloc o tram degut a l'acumulació de consums indegudament facturats, a quant ascendeix la quantitat d'euros indegudament cobrada als abonats i quin procediment s'utilitzarà per retornar els diners als abonats afectats.

El grup municipal socialista considera que és un error més en la gestió del dia a dia de la ciutat i que s'ha causat un problema innecessari i evitable a moltes persones de Girona en un moment difícil i complex. És per tot això, que el grup municipal socialista ho lamenta i demana que hi hagi solucions urgents per a les persones afectades d'aquest problema sense tenir-ne cap responsabilitat. "Hi ha persones que necessiten aquests diners. Esperem que l'Ajuntament de Girona hi doni una resposta satisfactòria en breu".

L'Ajuntament va explicar fa uns mesos que havia detectat que hi ha factures de l'aigua «amb una disfunció» entre les lectures estimades i reals del consum dels darrers mesos que pot haver «repercutit en una incorrecta quantificació -amb un encariment desmesurat- de la tarifa aplicada a causa de l'impacte en el consum real del mètode de càlcul per trams que s'aplica en la factura», segons un comunicat de l'Ajuntament.

Per aquest motiu, el govern va anunciar l'obertura d'un «procediment de revisió d'ofici de les lectures de comptador dels abonats i va afirma que «els abonats no hauran de fer cap tramitació». Preveia acabar el procediment el 31 de desembre de 2020.