Girona va començar el 2020 amb 103.550 habitants, segons l'estudi bàsic del Padró Municipal d'Habitants publicat aquesta setmana. Les dades, doncs, evidencien que es consolida la xifra dels 100.000 habitants assolida el 2018 i es confirma la tendència de creixement. Tot i que força més moderada, això sí, de la que hi va haver durant els primers anys del segle XXI (en concret, al període 2001-2008). L'alcaldessa de Girona, Marta Madrenasa noves persones que decideixin venir a viure-hi, i que creuen que aquí hi tenen un futur".

Del total d'habitants, hi ha 53.618 dones (un 51,78%) i 49.932 homes (un 48,22%). Per grups d'edat, hi ha 16.643 nens i nenes i joves de 0 a 14 anys (16,07%), 70.513 persones de 15 a 64 anys (68,10%), i 16.394 majors de 65 anys (15,83%).

L'informe també recull que el 38,25% de la població empadronada va néixer a la ciutat de Girona, el 14,58% a les comarques gironines, el 9,89% a la resta de Catalunya, l'11,97% a Espanya i el 25,32% a l'estranger.

Els barris que concentren més habitants són l'Eixample amb 44.784 veïns i veïnes (un 43,2%) i Santa Eugènia amb 17.507 persones (16,9%).

"Des de l'Ajuntament continuarem treballant per garantir uns serveis públics de qualitat per a tothom, i un context econòmic dinàmic i modern per al nostre teixit productiu, de manera que puguem continuar sumant nous gironins i gironines cada any", afirma l'alcaldessa.

L'estudi del padró té com a objectiu facilitar dades que permetin destacar les principals característiques demogràfiques de la població de Girona, així com difondre cartografia amb la distribució territorial de la població d'acord amb les principals sectoritzacions vigents (seccions censals, barris i sectors) i la seva densitat. Cal tenir en compte que es tracta de resultats no oficials, per a l'obtenció dels quals s'utilitza el fitxer del padró municipal d'habitants a 1 de gener de 2020. Com és habitual, se sotmetrà a l'aprovació del ple durant el primer trimestre del 2021.

Els paràmetres més destacats que conté l'estudi són: evolució, densitat, estructura de la població per edat i sexe, càlcul dels principals índexs demogràfics, naturalesa de la població (segons lloc de naixement), fluxos de població (altes, baixes i moviments interns), ocupació dels domicilis i nivell d'instrucció de la població.