Sembla una broma de mal gust però no ho és. Les obres per construir la marquesina del parc Central s'han tornat a embarrancar. L'empresa que havia guanyat el segon concurs públic per executar aquest projecte en detectar que era impossible que tirés endavant els treballs ha plegat. Són unes obres que s'havien d'iniciar el 17 d'agost però que no havien pràcticament ni començat. Només havien fet unes marques a terra d'on s'havien de col·locar els pilars per aguantar la marquesina. Els serveis tècnics d'urbanisme havien fet requeriments a l'empresa per tal que executés l'obra però mai rebia respostes contundents, i només s'excusava en problemes per rebre el material per fer el projecte per culpa de la covid, segons ha indicat el regidor d'Urbanisme, Lluís Martí.

Com que l'obra estava adjudicada i el contracte formalitzat, no hi ha opció legal d'encarregar els treballs a l'empresa que va quedar en el següent lloc al concurs públic i s'haurà de fer un nou concurs, segons ha explicat el regidor d'Urbanisme.

Mil i una penúries

És un nou retard per un projecte que arrossega mil i una penúries i que, com ha recordat el regidor, per llei no es permet que s'hi inclogui cap clàusula per evitar cap altre entrebanc similar. «Estem lligats de mans i peus», lamenta Martí. Ara l'Ajuntament haurà de convocar el que serà ja el tercer concurs públic per al mateix projecte. El primer es va fer a mitjans del 2017. La vencedora, la constructora Argon Informatica, havia ofert fer-ho per 331.672,95 euros. No obstant això, el gener de l'any 2018 hi va renunciar per problemes econòmics i la fallida va arrossegar tot el procés d'adjudicació. No es va poder oferir el projecte a l'empresa que havia quedat en segon lloc perquè el contracte ja estava signat i es va haver d'esperar que un jutge resolgués la fallida econòmica i alliberés el projecte de l'empresa a Girona perquè el pogués fer una altra empresa.

Es va poder tornar a licitar a finals de l'any 2019. A la nova adjudicació s'hi van presentar cinc empreses. La vencedora va ser la constructora Conspai SL, amb una oferta molt baixa: 295.506,94 euros. La mesa de contractació va observar que el preu tan baix era perillós i podia provocar algun incompliment a l'hora d'executar els treballs i li va demanar que justifiqués com pensava estalviar tants euros. Va acabar-la descartant per diferents inexactituds, però sobretot perquè no explicava com feia una rebaixa tan important amb el preu del quilo de ferro necessari per a l'estructura.

Ni la tercera classificada

Després de descartar-la, la mesa de contractació van analitzar la segona oferta més valorada. La presentava Excavaciones Ampurdan 2000 SL per 361.638,7 euros. I la va descartant també perquè tot i que estava al corrent de pagament amb l'Agència Tributària i amb la Seguretat Social, no ho estava amb l'Ajuntament. Per aquest motiu, la mesa va proposar que les tasques anessin a càrrec de la tercera empresa, Comet Martínez Boix SL, que va oferir fer la marquesina per 391.613,85 euros després de comprovar amb la documentació presentada i els informes dels tècnics que, aquesta sí, que complia tots els requisits. Però va resultar que no.

Aquesta marquesina s'ha d'instal·lar en substitució del passadís cobert enderrocat ja fa anys i que connectava les estacions del TAV i de la Renfe. L'Ajuntament va decidir tirar a terra aquest passadís a petició dels veïns de Sant Narcís que ho van demanar en una assemblea. La marquesina ha de servir per donar aixopluc si plou o fa molt de sol.