El projecte «Open Doors» té com a objectiu reduir la discriminació cap a les persones LGTBI en l'àmbit de la salut i promocionar l'atenció sanitària inclusiva. Aquest projecte, cofinançat per la Unió Europea, en què participen 5 països, és liderat a Catalunya per la Universitat de Girona i la Fundació Surt. Les dues entitats han adaptat a la realitat catalana la guia per a professionals «Obrim les portes» -escrita per l'entitat polonesa Lambda Warsaw en el marc d'aquest projecte. Aquesta guia busca ser una eina pràctica per a la sensibiltizació de professionals en aquest àmbit.

Entre els resultats del treball de camp realitzat durant el 2019 i el 2020 destaca que, a Catalunya, malgrat que no hi ha una discriminació estesa contra les persones LGTBI, la majoria de professionals de la salut tenen una visió que parteix d'un model heterosexual, tractant la diversitat sexual i de gènere com una excepció. A més, l'informe mostra importants debilitats de coneixements entre professionals i futurs professionals que es deu a una falta formativa en matèria LGTBI als estudis universitaris, tant en qüestions clíniques com d'atenció al pacient. En aquest sentit, esdevé clau la formació a nivell universitari i també la sensibilització a professionals en actiu. A nivell europeu, la recerca mostra que cap dels països participants compta amb plans o polítiques integrals enfocades a les desigualtats basades en orientació sexual que s'adrecina persones LGTBI i les seves necessitats en l'àmbit de la salut.