Només dues emprenedores s'han presentat al programa d'ajuts conegut com a Aixequem Persianes de l'Ajuntament de Girona. Es tracta d'una subvenció que concedeix el consistori per fomentar la implantació d'activitats econòmiques en locals situats en els carrers i barris més afectats per la crisi en relació amb el nivell d'activitat econòmica i millorar així la cohesió social mitjançant aquest programa d'ajuts.

En els darrers anys, malgrat que l'àmbit d'influència ha anat augmentant de barris, el nivell de sol·licituds d'ajuts ha anat baixant. Aquest any, però, la crisi de la pandèmia ha estat un element que ha fet enrere, possiblement, alguns potencials emprenedors.

El 2016 es van concedir ajuts a catorze emprenedors per poder obrir el seu negoci. L'any següent van ser vuit i el posterior, quatre. Inicialment les subvencions es donaven als interessats a obrir un comerç en locals tancats als barris de Sant Narcís, Santa Eugènia de Ter i Can Gibert del Pla. Es feia a partir de dades com tenir una taxa d'atur més elevada que la mitjana municipal i un número molt alt de locals comercials buits. Aquest any, s'havia ampliat a setze barris: Campdorà, Carme- Vista Alegre, Eixample Sud, Font de la Pólvora, Gavarres, Hortes, La Creueta, Mas Xirgu, Pedreres, Pedret, Pont Major, Torre Gironella i Vila-roja, a més de Sant Narcís, Santa Eugènia i Can Gibert.

La regidora de Promoció Econòmica, Glòria Plana, explica que estan treballant perquè la convocatòria de l'any vinent tingui, per primer cop, dues línies d'ajut. Per una banda, l'habitual per als emprenedors però, per l'altra, una de nova per ajudar a mantenir negocis amb dificultats. Per tant, per un costat, s'ajudaria a la creació de negocis i per l'altre, a mantenir els existents. Plana ha explicat que s'estan plantejant que les dues línies puguin incloure tots els barris de la ciutat.

Fins ara, la convocatòria ajudava amb un màxim de 3.500 euros a cada projecte d'emprenedoria i es tenia un global reservat de 30.000 euros.

La subvenció s'atorga a iniciatives que es vulguin establir en locals comercials d'aquests sectors de la ciutat, ja siguin projectes cooperativistes, empreses mercantils, associacions, fundacions i centres d'inserció laboral com empresaris, comerciants i autònoms. Els locals on s'implantin les noves activitats han de ser locals oberts al públic.

La convocatòria correspon a la setena edició del programa. Fins ara s'han atorgat 105.000 euros en forma d'ajuts econòmics a 38 iniciatives. El 2019 no es va dur a terme la convocatòria, ja que s'estava treballant en el procés de redacció i aprovació de les noves bases, la qual cosa va requerir un estudi previ de l'oferta comercial per determinar la situació dels locals comercials de Girona i incorporar a les noves bases criteris objectius destinats a l'ampliació territorial del programa.