03 de febrer de 2021
03.02.2021
Diari de Girona

Avalen l'exclusió d'una empresa d'un concurs públic per fer malament l'oferta

El Tribunal Català de Contractes del Sector Públic dona la raó a l'Ajuntament de Girona en el litigi per una licitació per crear una eina tecnològica per difondre accions culturals · L'afectada indicava que en fer la tramitació pel programa informàtic havia fallat

02.02.2021 | 23:48
L'oferta cultural es vol difondre des del Modern, en obres.

El Tribunal Català de Contractes del Sector Públic ha donat la raó a l'Ajuntament de Girona en el conflicte d'un concurs públic amb una empresa que va excloure d'una licitació per presentar malament la seva oferta. L'empresa Interactiu Comunicació Digital SL va presentar-se al concurs per obtenir el contracte per crear una eina digital que servirà per difondre l'oferta cultural de la ciutat de manera conjunta però va tenir problemes a l'hora d'enviar el seu projecte per correu electrònic.

Era una de les tres empreses que van presentar una oferta. El preu ofert per l'Ajuntament no era menor: 238.300 euros, que es financen, en part, amb l'ajut dels fons europeus FEDER. El Tribunal ha conclòs que l'empresa va presentar malament l'oferta i, tot i que admet que les licitacions en plataformes digitals poden tenir problemes, no considera desproporcionada la decisió de l'Ajuntament.

La confecció d'aquesta eina digital formava part d'un paquet d'actuacions dins del denominat projecte d'especialització i competitivitat territorial (PECT) «Indústries Culturals i Creatives de Girona i el seu entorn territorial». Aquest projecte inclou accions des de l'Oficina de Gestió i Foment de les Arts (actualment al Centre Cultural la Mercè), com ara precisament la creació d'una eina TIC (tecnologia de la informació i comunicació) transversal de coordinació del sector de les indústries culturals i creatives, que és la que va originar el conflicte.

El projecte contempla, en paral·lel, donar visibilitat a la marca «Girona Crea», dissenyar accions de comunicació per impulsar formes d'experimentació artística i de consum cultural, així com la reforma de l'antic Cinema Modern per convertir-lo en l'oficina de gestió, coordinació i foment de les arts.

El 5 de març a les 23 hores i 59 minuts finalitzava el termini de presentació d'ofertes per optar a crear aquesta eina tecnològica. Cinc dies més tard, la mesa de contractació de l'Ajuntament va reunir-se i va excloure la proposta d'Interactiu Comunicació Digital SL per no haver enviat l'empremta digital de l'oferta a l'adreça de correu electrònic indicada. Ho havia fet en dos enviaments al correu electrònic de personal de les àrees de promoció econòmica i del servei de contractació i compres. El primer, el 5 de març a les 23 hores i 56 minuts, i l'altre, l'endemà per completar l'enviament de l'oferta. El 10 de juliol, la junta de govern local va reafirmar la inadmissió de l'empresa i va adjudicar el treball a DXC Technology Servicio España SLU, coneguda també com a It corporate Solutions Spain SL.

El 14 de juliol, l'empresa exclosa mostrava la seva disconformitat i va afirmar que havia tingut problemes per enviar l'oferta i que, tot i voler enviar-ho tot en un sol missatge, el programa va tenir un error i va generar l'empremta digital. L'afectada va explicar que va enviar aquest codi digital en un correu electrònic el mateix dia i dins del termini i l'endemà a dos tècnics.

Davant d'això, l'òrgan municipal de contractació va trametre al Tribunal Català de Contractes del Sector Públic l'escrit de l'empresa. El 21 de juliol, l'empresa va reclamar per escrit a l'Ajuntament l'anul·lació de la licitació i la suspensió dels tràmits de la contractació. Des de l'Ajuntament es va traslladar tota la documentació al Tribunal el 28 de juliol i es va aturar l'adjudicació.

El Tribunal, un òrgan administratiu col·legiat de caràcter especialitzat, ha analitzat tota la documentació i admet que en licitacions electròniques «existeix la possibilitat que en l'enviament de les ofertes es produeixin incidències que impedeixin complementar aquest enviament». Però considera que l'exclusió no es pot considerar «com a desproporcionada» ja que al plec de clàusules del concurs públic s'indicava «de forma clara i meridiana» que s'havia d'enviar l'empremta digital a un correu electrònic indicat expressament i que en cas de no fer-ho les ofertes «seran excloses». A més, recorda que «s'ha de respectar el principi d'igualtat entre els licitadors».

Per tant, desestima el recurs de l'empresa, aixeca la suspensió automàtica de l'adjudicació i apunta que, en no apreciar «mala fe o temeritat» de l'empresa en el recurs, no li imposa cap sanció. Encara pot recórrer al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook