La companyia Aigües de Girona, Salt i Sarrià (Agissa) va facturar 61.529,15 euros de més durant el confinament perquè es va fer una lectura estimada errònia dels comptadors a alguns abonats i va provocar un encariment desmesurat. Aquest excés de cobrament es va produir en 1.373 rebuts de clients dels tres municipis en les tarificacions trimestrals que es fan entre els mesos d'abril a desembre. Tots aquests diners ja s'han retornat als afectats, que es calcula que són més d'un miler (alguns abonats tenien errors en més d'un rebut). La mitjana retornada per cada rebut és de 44,8 euros.

La solució aplicada per la companyia d'aigües ha estat anul·lar els 1.373 rebuts detectats amb errors de tarifació (996 corresponents a clients de la ciutat de Girona, 347 de la vila de Salt i 30 de Sarrià de Ter), retornar els diners i fer una nova factura per cada un dels casos.

La diferència

Aquests quasi 1.400 rebuts erronis havien suposat un ingrés per la companyia d'aigües de 217.517,28 euros. En fer la revisió s'ha constatat que en realitat s'havia d'haver cobrat 155.988,13 euros euros. Per tant, 61.529,15 euros menys que la primera facturació.

Aquest diferència neix del fet que durant el confinament provocat per l'estat d'alarma pel coronavirus hi va haver treballadors de l'empresa que, per un motiu o altre, no van sortir al carrer a fer les lectures reals dels comptadors. Això va provocar que en alguns habitatges es fessin lectures estimades.

El protocol aplicat

El protocol va ser aplicar lectures estimades, basant-se en els consums d'aigua del mateix període de l'any anterior, segons l'Ajuntament de Girona. No obstant, en aquests 1.373 casos, l'estimació va provocar que el preu de l'aigua per metres cúbic consumit saltés de tram i passés a ser d'un preu més elevat, quan en realitat el consum no era tant alt i, per tant, no havia de saltar de tram ni cobrar-se a un preu tant elevat. Aquest pagament per trams es fa per fomentar l'estalvi d'aigua. Hi ha una escala de trams segons la quantitat que es consumeix i quant major és el consum d'aigua, més cara es paga.

Actuació d'ofici

L'Ajuntament de Girona ja va informar al setembre que havia detectat «disfuncions» en les factures de l'aigua «gràcies als processos de control intern que la companyia activa quan es detecten consums elevats respecte als consums habituals».

Per això, des del consistori gironí es va assenyalar que s'estaven revisant d'ofici els rebuts sospitosos (es van mirar les pòlisses que tenien una desviació de consum superior al 50% i aquelles factures amb import superior a 150 euros i que tenien una desviació de l'import superior al 50%). També es van enviar correus electrònics sol·licitant la lectura als abonats.

A més a més, alguns clients van començar a avisar que se'ls hi havien cobrat més diners del compte perquè s'havien fet lectures estimades dels seus comptadors d'una manera que els feia saltar de tram i els hi comptava l'aigua gastada a un preu més car del que en realitat s'havia d'haver pagat.

Fonts de la companyia d'aigües han assenyalat que l'«impacte» final de tot plegat ha estat «petit» i d'»un import no excessivament alt», tenint en compte que entre els tres municipis hi ha 64.488 abonats i que en total van quedar afectats 1.373 rebuts d'un miler de clients (ja que alguns tenen dos factures trimestrals amb errors) i que ha suposat una mitjana de 44,8 euros per cada rebut.