11 de febrer de 2021
11.02.2021
Diari de Girona

Més del 85% de vies al Mercadal, Figuerola i Barri Vell té un alt grau d'embrutiment

Girona ha analitzat tots els carrers de la ciutat per determinar si cal més neteja en alguns punts, ara que preparen la nova licitació del servei

10.02.2021 | 23:38
Més del 85% de vies al Mercadal, Figuerola i Barri Vell té un alt grau d'embrutiment

El Mercadal, Figuerola-Bonastruc i el Barri Vell són les zones de Girona que tenen un percentatge més elevat de carrers amb un grau més alt d'embrutiment. Així es desprèn d'una anàlisi de l'Ajuntament fet a tots els carrers de la ciutat a partir de diverses variables. L'estudi s'ha fet per identificar on pot ser necessària una major freqüència de neteja, i incloure-ho en el plec de condicions que estan preparant per treure a licitació el nou servei de neteja viària.

L'anàlisi classifica cada via inclosa en el servei per nivells d'embrutiment: molt alt, alt, mitjà i baix. Una cinquena categoria correspon als carrers industrials. A partir d'aquí, els barris que tenen un major percentatge de carrers on es genera més brossa (sumant les categories de «molt alt» i «alt»), són el Mercadal (95,8% de vies), Figuerola-Bonastruc (89,5%), i Barri Vell (85,9%). El Barri Vell és el que té el percentatge més alt de vies en la categoria de «molt alt» (32,1%) de tot Girona, tot i que cap barri té una majoria de carrers en aquest grau màxim. A continuació, amb més del 60% de vies al nivell «molt alt» o «alt», s'hi troben Santa Eugènia (69,6%), Font de la Pólvora (69,5%) i l'Eixample (65,2%).

Si es mira per extensió, Sant Narcís és el barri que té més metres en alguna d'aquestes dues categories (10.509 m), seguit del Barri Vell (9.149 m), Pla de Palau – Sant Pau (7.946 m) i l'Eixample (7.457 m).

Factors que embruten l'entorn

Per a l'anàlisi, els tècnics han tingut en compte fins a 9 variables diferents que generen brossa als carrers, amb informació provinent de bases de dades municipals. La més important és la variable de la població -es tracta del principal focus d'embrutiment, especialment en les àrees que tenen una densitat poblacional més alta. Una altra variable són els equipaments esportius, sanitaris, culturals, religiosos, educatius, administratius i socials.

També s'ha tingut en compte cada barri a partir de l'experiència del propi servei, considerant el nombre de queixes i incidències que s'han rebut, així com les problemàtiques detectades en cada sector, segons indiquen a l'anàlisi. En això, Font de la Pólvora és el barri que puntua més. Per aquesta variable, però, s'han separat el Mercadal i el Barri Vell, considerats com a «zones turístiques» per la pressió que té el turisme en aquests espais pel que fa a l'embrutiment. Altres variables que s'han considerat són els edificis singulars, els diferents tipus de carreteres i carrers de la xarxa viària, l'arbrat, les activitats i comerços, i les places, parcs i jardins urbans.

A cada variable se li ha assignat un valor segons les seves característiques, tenint en compte també el radi fins on poden arribar els efectes de l'embrutiment que genera cada element. Els valors de cada variable s'han sumat i processat per tenir una escala d'embrutiment del 0 al 10, i s'ha fet una mitjana per definir el grau de cadascuna de les vies.

Zonificació d'àrees de neteja

Aquests resultats serveixen per «definir les freqüències de neteja bàsica per a cada barri». Per això, els tècnics han creat quatre categories, cadascuna de les quals tenen uns serveis específics de neteja –així com freqüències. Els barris s'han classificat en funció d'aquesta anàlisi, però també tenint en compte altres estudis i coneixements del personal tècnic. Per això, al document, posen d'exemple els casos de Domeny-Taialà i Pla de Palau-Sant Pau, als quals s'ha inclòs en categories amb necessitats superiors a les que els tocaria segons l'anàlisi, ja que altres estudis apunten a un creixement futur de la població en aquests barris.

El Barri Vell i el Mercadal són els únics en la categoria que té la freqüència de neteja més alta per «les seves característiques i la forta presència del turisme». En el següent nivell d'intensitat del servei hi ha St. Narcís, Can Gibert del Pla, Font de la Pólvora, Pla de Palau-St. Pau, Devesa-Güell, Sta. Eugènia, Eixample i Figuerola-Bonastruc. En la tercera categoria s'inclou Domeny-Taialà, Carme-Vista Alegre, Pedret, Pont Major, St. Ponç, Montilivi-la Creueta, Vila-Roja i Fontajau. La resta, es troben a la categoria de menys freqüència de neteja.

Obert a suggeriments

Però la proposta encara no està tancada. La documentació s'ha posat a disposició dels grups municipals i de les Associacions de Veïns perquè puguin aportar suggeriments i propostes. A més, el consistori ha obert un canal a través de la seva web perquè la ciutadania també pugui fer-los arribar les seves aportacions. El procés participatiu estarà obert fins al 18 de febrer. Tot plegat serà valorat pel consistori a l'hora d'acabar d'elaborar el plec de condicions del nou contracte del servei de neteja, que ha de sortir a licitació.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook