14 de febrer de 2021
14.02.2021
Diari de Girona

Talaran 59 pins que amenacen de caure a l'escola de Montjuïc

Els darrers mesos han caigut sis exemplars, alguns dels quals a l'interior del recinte · L'Ajuntament de Girona encarregarà l'actuació «extraordinària» i «prioritària» a una empresa

13.02.2021 | 23:28
L'entrada al centre escolar de Montjuïc, amb alguns dels pins que s'hauran de talar

L'Ajuntament de Girona ha iniciat els tràmits per talar 59 pins situats a l'entorn i a l'interior de l'escola de Montjuïc després de constatar que podien caure. De fet, des del desembre de 2019 a l'agost de 2020 van caure tres arbres a l'interior del centre escolar i tres més al seu entorn. Els arbres tenen altures compreses entre els 10 i 25 metres i un diàmetre d'entre 25 i 50 centímetres.

Els serveis tècnics municipals de Paisatge i Biodiversitat s'han plantejat aquesta actuació com una prioritat i amb caràcter d'urgència en tractar-se d'una escola on, per tant, hi ha presència de mainada i dels seus familiars.

L'escola de Montjuïc està envoltada de pins de grans dimensions que es van plantar durant la remodelació del centre entre els anys 1968 i 1973, amb l'objectiu de fer l'entorn de l'escola més natural i crear espais d'ombra per als alumnes. Fins l'any 2019, però, la caiguda de branques grans o arbres havia estat ocasional.

Ara, en canvi, la caiguda dels sis arbres han fet prendre consciència del risc que comporta aquest arbrat causat per l'envelliment i l'estat d'assentament dels pins en el sòl. Aquest risc, a més a més, s'incrementa en episodis de pluges i ventades, segons consta a l'informe municipal que justifica l'opció de talar els exemplars.

Sense «mesures correctores»

El document també exposa que l'AMPA de l'escola va encarregar un estudi a la Cooperativa de Serveis Forestals que conclou que els pins de l'escola Montjuïc i el seu voltant «no presenten una estabilitat mecànica òptima» i que «no hi ha possibles mesures correctores per aquest desequilibri». Això fa que es plantegi «com a única solució» la tala d'aquests pins per evitar el risc de les caigudes.

Els serveis tècnics de l'Ajuntament s'havien plantejat l'opció de fer la tala de l'arbrat en diferents fases, segons els anys dels exemplars, seleccionant els arbres que es consideressin més perillosos en primer terme. Però es va descartar per la dificultat de seleccionar els exemplars més perillosos i perquè els pins plantats en agrupacions actuen com un únic individu enfront de ventades i, segons com s'actués, es trencava aquest component.

De fet, es considera que tots els arbres es troben amb problemes d'estabilitat mecànica i que la retirada d'una part dels arbres no redueix el risc de caiguda dels arbres no retirats.

A més a més, s'apunta que l'estructura aèria del grup d'arbres creix amb una forma aerodinàmica per tal de minimitzar les forces del vent. Eliminant part dels arbres del grup es trencaria la geometria aerodinàmica i, per tant, es reduiria el coeficient aerodinàmic, s'incrementaria la força sobre l'estructura i el risc de caiguda.

«Del tot extraordinària»

Per aquestes raons, tècnicament no s'ha considerat viable fer la tala per fases en anys diferents i s'ha apostat per fer una tala global de l'arbrat de risc. L'operació s'ha qualificat com «del tot extraordinària».

El manteniment de l'arbrat de les escoles està assignat a la brigada de Parcs i Jardins, però com que aquesta brigada no disposa dels mitjans tècnics i de maquinària necessaris per realitzar tales i podes d'arbres de grans dimensions, s'ha decidit buscar una empresa especialitzada. A més, el terreny té unes característiques singulars, pel que fa al pendent, i a la seva orografia.

Es considera que aquesta empresa tindrà una infraestructura específica que permetrà fer les tasques de tala i poda amb major intensitat i brevetat de temps que la que permetria un seguiment normal de la poda ordinària d'arbres d'altes dimensions. El cost de l'operatiu serà d'uns 42.000 euros.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook