Entre els trenta investigadors del sistema universitari català que acaba de destingir ICREA (Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats) hi torna a figurar el nom de Xavi Ribas. L'investigador del grup de recerca Química bioinspirada, supramolecular i catàlisi (QBIS-CAT) de l'Institut de Química Computacional i Catàlisi (IQCC) de la Universitat de Girona és el tercer cop que rep la distinció ICREA Academia. El talent investigador del químic de la UdG ja va ser reconegut els anys 2010 i 2015.

Amb el reconeixement com a investigadors ICREA Acadèmia, Xavi Ribas i la resta de guardonats reben cadascún d'ells una ajuda 40.000 euros anuals durant els propers cinc anys. Així, per exemple, Ribas forma part d'aquest grup de manera ininterrompuda des de l'any 2010.

Actualment, hi ha quatre investigadors de l'Institut de Química Computacional i Catàlisi (IQCC) de la Universitat de Gironaamb el reconeixement com a investigadors ICREA: Xavi Ribas (2020), Anna Company (2019), Albert Poater (2019) i Miquel Costas (2018).

Les distincions de la Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançat) estan destinades al professorat universitari que fa recerca i docència que es troba en fase plenament activa i d'expansió de la seva activitat investigadora.