24 de febrer de 2021
24.02.2021
Diari de Girona

Avalen l'exclusió d'Eulen del concurs milionari de neteja d'edificis de Girona

El Tribunal Català del Sector Públic resol que l'Ajuntament va descartar correctament l'empresa en la licitació per tenir nets els equipaments municipals perquè no es van justificar les hores de treball · En total hi ha en joc uns 9,2 milions d'euros en dos anys

23.02.2021 | 23:49
La neteja de les dependències de l'edifici consistorial, durant dos anys, costen 1,6 milions.

El Tribunal Català del Sector Públic ha resolt que l'Ajuntament de Girona va actuar correctament quan va decidir excloure l'empresa Eulen SA del concurs milionari per netejar les dependències i equipaments municipals. La mesa de contractació va excloure l'empresa, el 30 de setembre, i tres més que optaven a alguns dels lots del servei de neteja (La Bruixa Neteges Generals i Manteniment SL, Multiservei Ndavant i Sacyr Facilities) perquè les càrregues horàries que proposaven no s'ajustaven al que demanava. Eulen va recórrer la decisió el 29 d'octubre. El Tribunal, vista la disputa, va fer aturar el concurs i ara ha dit que es pot reprendre.

Els diners en joc no són pocs. Són uns 9,2 milions d'euros dividits en cinc lots d'equipaments diferents per un servei de dos anys. L'apartat més sucós és la neteja dels centres públics d'ensenyament, per valor de 4.995.983 euros per dos anys. El segon lot amb una dotació bianual més alta és la neteja de l'edifici consistorial, amb 1.622.546 euros i que inclou també l'escola municipal de Música, el Museu del Cinema, la Casa Masó i la Sopa. El tercer bloc són les instal·lacions esportives, amb 1.193.415 euros. La neteja dels equipaments socials té un cost de 980.918 euros i dels edificis d'ús mixt, de 421.487 euros.

Una de les empreses que segueix optant als cinc lots, Multianau SL, va indicar al Tribunal que el recurs d'Eulen era «extemporani» perquè la decisió es va comunicar el 30 de setembre en una sessió on ja hi havia un representant de l'empresa.
 

Les versions al recurs

Al seu recurs, Eulen al·legava que la càrrega horària coincidia amb el que es demanava i exposava que el nombre d'hores no influenciava en l'oferta econòmica. Argumentava que, en el cas que es creiés que l'oferta no complia amb la càrrega horària, l'exclusió resultaria «inapropiada per contravenir el principi de proporcionalitat». Afirmava que els plecs no preveuen expressament aquest incompliment i sí l'opció de tramitar un aclariment per explicar-ne viabilitat «perquè l'única diferència apreciable» era de format. I demanava una audiència prèvia a l'exclusió.

L'Ajuntament, en la seva defensa i amb aportacions d'una assessoria externa, va recordar que era obligatori incloure dues magnituds dins l'oferta: la dedicació d'hores al dia i els dies de neteja a l'any i que aquestes dades no hi constaven. Recordava que almenys «en quatre ocasions» al plec de clàusules s'hi deia que la càrrega de treball ha de coincidir, en el sentit d'identificar-se o igualar-se al nombre d'hores de dedicació de neteja» demanades, «sense que puguin augmentar-se o disminuir-se». I insistia que l'oferta no coincidia «amb les que s'haurien d'haver contemplat».

Segons el Tribunal, és l'Ajuntament qui determina les càrregues horàries sense permetre's un plantejament diferent en el Pla de Treball dels licitadors. La resolució detalla que el fet que la recurrent indiqués unes càrregues de treball que, en alguns aspectes, no coincidissin amb allò indicat provoca «la distorsió de l'execució del contracte, en el cas de minoració, per servei deficitari, i en el cas d'augment del nombre d'hores previst, per encariment dels costos». I sobre l'opció d'un aclariment de la proposta detalla que no és un dret absolut de les empreses, sinó una potestat excepcional de l'òrgan de contractació que «mai no pot suposar modificar, completar o canviar l'oferta amb posterioritat». Eulen encara pot interposar recurs contenciós administratiu al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

Altres tres lots en joc

El concurs té tres lots més, als quals només es poden presentar centres especials de treball. La Fundació Mas Xirgu va ser exclosa del concurs de la neteja dels mercats i centres d'acollida pels mateixos motius de càrrega horària. Però opta encara als altres dos lots.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook
L'últim El més llegit