L'Ajuntament de Girona La tinenta d'alcaldia d'Hisenda i Règim Interior, Maria Àngels Planas, explica que la quantitat ha de ser «una que puguem assumir».

Fins ara, els treballadors d'aquesta brigada que es queden de «guàrdia» els caps de setmana o els dies festius han estat rebent 120 euros al mes com a concepte fix. Com a variable percebien 115 euros si havien d'intervenir per fer alguna reparació. A més a més,si el servei s'allargava més enllà dels 120 minuts, a partir de la tercera hora començaven a cobrar el que hi ha establert per les hores extraordinàries

La quantitat que ara ha quedat suspesa és la que afecta la part variable ja que el concepte fix mensual per formar part dels torns d'aquestes guàrdies no es tocarà. Actualment, hi havia una dotzena de treballadors que s'anaven rotant per complir amb aquestes guàrdies.

Planas ha explicat que fins ara no han pogut incidir en aquest tema perquè no existia el document aprovat de la Relació de llocs de Treballue regula els pagaments als treballadors. Aquest punt es va aprovar el 2019 i aleshores és quan es va poder encarregar un informe jurídic pel qual es fixa una compensació econòmica pel desenvolupament del «retén d'enllumenat» de caps de setmana i festius.

Informe del secretari

En aquest informe, emès pel secretari general de la corporació, José Ignacio Araujo, s'apunta a «la manca de criteris objectius per a la determinació de la valoració» del complement variable i exposa que no «s'incorpora cap informe acreditatiu» d'aquesta valoració tot i que es considera «un tràmit essencial i identificatiu del procediment d'aprovació de la corresponent relació de llocs de treball» i de les «retribucions assignades al lloc de treball». En aquest sentit, exposa que «la retribució complementària» del decret del 2001 «es va establir sense seguir el procediment legalment establert».

En base a aquest document, l'Ajuntament ha decidit suspendre el decret i estudiar si l'anul·la definitivament. Al mateix temps ho ha comunicat als representants dels treballadors. Els propers dies estan previstes reunions entre l'àrea de Règim Interior i els sindicats per negociar unes noves quantitats. Planas ja ha dit que els preus del complement variable no poden ser desorbitats i que s'aplicaran, no només a la brigada afectada, sinó a totes les àrees de l'Ajuntament, que fins ara no percebien cap complement per les guàrdies.