25 de març de 2021
25.03.2021
Diari de Girona

446 aspirants a entrar a una borsa de l'Ajuntament i, de moment, cap plaça

Actualment no hi ha cap lloc per cobrir com a administratiu però el llistat, vàlid per dos anys, servirà per anar omplint les possibles vacants que sorgeixin

24.03.2021 | 23:41
Un examen d'aspirants a formar part de la plantilla de la policia en una imatge d'arxiu

L'Ajuntament de Girona està obrint processos selectius per crear borses de treballadors per cobrir possibles vacants de feina. Moltes tenen desenes d'aspirants. Però si un procés crida l'atenció per sobre d'un altre és el de la creació d'una borsa de treball d'administratius i administratives. En total, s'hi han presentat 446 candidats tot i que no hi ha cap plaça en joc. Només formar part en una posició destacada d'una llista en un ordre concret segons la puntuació que hagin aconseguit sumar en les diferents proves. Quan hi hagi una baixa d'aquesta categoria a dins de l'Ajuntament ja no es farà cap concurs específic, sinó que es cobrirà el lloc de treball en base d'aquest llistat i l'ordre concret que s'hagi establert. La borsa serà per a futurs nomenaments o contractacions de caràcter temporal per a substituir treballadors municipals amb dret a reserva de lloc de treball, per cobrir temporalment vacants o per atendre necessitats urgents de contractació, en la categoria d'administratius.

Aquesta classificació serà vàlida durant dos anys. Llavors, s'haurà de tornar a convocar un procés com el que s'ha iniciat ara i generar una nova llista. Per la categoria, els qui acabin entrant a treballar ho faran per una jornada de treball ordinària de 35 hores i els correspondrà una retribució bruta anual de 23.177,38 euros

En el primer pas, els 446 candidats només han hagut d'acreditar si tenien el nivell de català que es demana. El primer exercici del procés selectiu es farà el 8 de maig a les deu del matí, a l'Auditori Palau de Congressos. Atès l'actual context de pandèmia provocada per la covid-19, els aspirants hauran d'omplir i portar signada el dia de la prova una declaració responsable sobre la covid-19. Aquesta declaració haurà de ser entregada al personal de l'organització amb caràcter previ a l'accés a la sala on es porta a terme la prova.

Aquest, però, no és l'únic gran procés selectiu que s'està fent actualment a l'Ajuntament. També s'està fent un concurs que sí que servirà per cobrir places i al qual hi prenen part 260 aspirants. En total, hi ha 12 llocs de feina de tècnic i auxiliar vacants a l'Ajuntament. Les retribucions brutes anuals són de 23.020,36 euros amb unes pràctiques de dos mesos i una jornada de 35 hores setmanals. Els llocs de feina són per treballar als diferents centres cívics i al Centre Cultural de La Mercè. Els aspirants que hagin superat el procés selectiu però no hagin estat proposats per a la contractació passaran a formar part d'una borsa de treball, per cobrir contractacions o nomenaments de caràcter temporal, per ordre de puntuació. L'inici de les proves serà al centre cultural La Mercè, el 12 d'abril, a les deu del matí, també seguint els passos preventius per la covid.

Algunes de les persones que s'han presentat per formar part de la borsa de treball d'administratius i administratives també són candidates a alguna de les quatre places de tècnic auxiliar.


Són xifres superiors, fins i tot, als candidats que es presenten per exemple per optar per alguna de les places per a la plantilla de la Policia Municipal. En el darrer concurs s'hi van apuntar 131 persones. A partir del cinquè, ja van passar a formar part també d'una borsa.

Actualment hi ha altres processos per cobrir diferents places. Per exemple, 73 persones s'està disputant quatre places per formar part de la brigada d'obres, 51 s'han presentat per una plaça definitiva de peó per la brigada de transports i 14 per una plaça de treballador social. En alguns dels processos també es genera una borsa

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook