L'Ajuntament de Girona ha decidit contractar un servei permanent d'advocats perquè defensin el consistori en tot tipus de conflictes davant dels tribunals. La idea és fer un contracte per dos anys per un màxim de 97.040 euros i ampliable a dos anys més. són uns 48.500 euros l'any. Un informe de l'assessora jurídica municipal, Marta Llorens Ferrer, exposa que hi ha «escassetat de personal de formació jurídica en el si de l'Ajuntament», i que hi ha hagut «diferents canvis en l'àmbit normatiu i de gestió en els últims anys» que provoquen que «l'alta càrrega de treball» s'hagi convertit en «quelcom habitual en el funcionament de l'assessoria jurídica».

Aquest «elevat volum de feina» no és un fet que succeeix excepcionalment sinó que és de manera ordinària i quotidiana. En concret, l'Ajuntament ha dividit la contractació en quatre paquets a la recerca dels millors experts en l'ordre jurisdiccional contenciós, en l'àmbit social, en el penal i en el civil. Amb tot plegat, pot acabar escollint quatre advocats o despatxos diferents (un per cada àmbit) o un de sol per tots quatre. Fins, dos o tres i que algun agafi dues o tres especialitats. Entre els condicionants hi ha el d'haver assistit com a lletrat a un mínim de 20 procediments durant els darrers cinc anys.

L'assessoria jurídica constituïda l'any 2018, a més de tenir encomanada la defensa jurídica davant dels tribunals de les diferents àrees que assessora, també dóna suport jurídic a les diverses àrees de l'Ajuntament, atenent a diari a totes les consultes jurídiques plantejades, i informant jurídicament tots els expedients administratius que ho requereixen. Encara que són les àrees, serveis i seccions les que gestionen projectes o contractes, i tramiten els expedients, en no tenir en molts casos personal jurídic, la gran majoria d'assumptes legals o d'interpretació de normes són estudiats per l'Assessoria, que revisa i informa jurídicament l'actuació administrativa de les diferents àrees.

Segons l'assessora jurídica municipal, aquestes qüestions «engloben àrees de coneixement del dret multidisciplinars i totalment dispars, amb un rang d'actuació que va des del dret públic al dret privat, i en un ordenament jurídic on en els últims anys hi ha hagut importants reformes legislatives».

El document recorda que l'Ajuntament és una organització de grans dimensions, amb més de 1.000 treballadors entre funcionaris, laborals i eventuals, fet que evidentment pot comportar també alguns litigis en matèria de recursos humans i personals. D'altra banda, i més esporàdicament, l'Ajuntament pot trobar-se immers en altres tipus de procediments litigiosos en altres àmbits, i principalment en els ordres judicials penal i civil.

Un contracte «necessari»

L'assessora municipal manté en el seu escrit que el contracte d'advocats extern és «necessari» perquè «en moments de puntes de treball dins de l'assessoria jurídica, o quan ho requereixi una major especialització en àrees molt concretes del dret, la defensa jurídica de l'Ajuntament davant dels Tribunals pugui ser assumida per advocats externs i es pugui mantenir el nivell d'atenció i suport jurídic intern per part dels diferents assessors».

En els darrers mesos hi ha hagut polèmica perquè l'Ajuntament ha contractat advocats externs per defensar-se en diferents qüestions pagant un preu que segons els grups de l'oposició eren estalviables. Per exemple, s'ha contractat, per 11.253 euros, l'advocat Xavier Soy Ros, del gabinet Pareja i Associats, Advocats SL) per defensar-se de la demanda de l'interventor municipal, Carlos Merino, que havia demanat seguir treballant fins als 70 anys tot i que el pla de racionalització no ho permet i que va acabar jubilant-se a la força. A més a més, l'Ajuntament va contractar l'advocat Josep Ortiz Ballester del gabinet Gómez-Acebo & Pombo per uns 12.000 euros per defensar-se de la demanda de 22 treballadors que reclamen millores salarials i laborals. L'equip de govern apunta en aquest cas que no tenen cap expert en aquesta matèria entre els sis advocats en plantilla.