L'Ajuntament de Girona només ha concedit vuit canvis d'ús de locals en planta baixa per convertir-los en Ajuntament de Gironahabitatges Tampoc, però, hi havia gaires sol·licituds. Entre el 2019 i el 2020 van obrir-se dinou expedients per 28 pisos i molts encara estan en tràmit i estudiant si poden ser vàlids.

La possibilitat de canviar l'ús d'un local per transformar-lo en un pis, complint els requisits que ho facin possible, sempre ha existit, però fa uns anys l'Ajuntament en va facilitar l'obtenció desvinculant la petició de canvi d'ús d'una entitat del nombre d'habitatges existents en l'edifici. D'aquesta manera es volia augmentar el parc d'habitatges a la ciutat. Amb la crisi pels estralls de la pandèmia, molts baixos comercials han quedat buits i més d'un propietari pot buscar en aquesta alternativa una sortida al seu negoci.El 2019 hi va haver vuit peticions per fer nou habitatges i se'n van atorgar dos. De la resta, en dos expedients van desistir voluntàriament els propietaris, un es va denegar perquè no podia complir amb els requisits d'habitabilitat i tres expedients per quatre pisos van quedar en tramitació.

El 2020 es van tramitar onze expedients per a dinou habitatges i se'n van concedir sis, procedents de cinc expedients. Cinc expedients més per un total d'onze habitatges encara estan en tràmit i s'ha denegat un expedient per dos habitatges. En aquest cas, els dos habitatges que es proposaven no tenien una superfície útil mínima de 60,00 metres quadrats, com estableix la normativa municipal.

Pel que fa al 2021, hi ha tres expedients en tràmit per a un total de quatre habitatges.

Cal tenir en compte, però, que també es poden fer peticions de canvis d'ús de locals o oficines que no estiguin en plantes baixes, sinó en entresols o en pisos. Entre el juny del 2019 i el del juny del 2020 va haver-hi una quarantena de peticions. Gairebé un any després, el balanç és que hi ha hagut en total a la ciutat 42 peticions de canvi d'ús de locals comercials o oficines a habitatges. Algunes peticions inclouen dos o més habitatges, amb la qual cosa el total d'habitatges sol·licitats provinents de canvis d'ús és de 52.