Fa vuit anys ja que es va inaugurar l'estació del tren d'alta velocitat, AVE, situada al bell mig del parc Central. Un parc que s'ha anat completant de mica en mica i amb més lentitud de la que tots voldríem i que, per més inri, encara té actuacions pendents d'executar. Queden uns quants «serrells» perquè puguem dir que aquesta extensió àmplia i generosa està del tot acabada. Com el seu nom indica, es tracta d'un espai central de la ciutat que, a més de relligar de manera digna els barris de Sant Narcís i Can Gibert amb l'eixample, dona una benvinguda agradable a la ciutat als viatgers que hi arriben en alta velocitat, en tren convencional o en autobús. Una entrada apropiada per a una ciutat que malda per ser oberta i hospitalària. Una àrea àmplia no atapeïda d'arbres, amb bancs suficients per seure-hi que combina zones amb gespa amb altres de formigonades o de panot, sorreres i jocs infantils. Un espai extens que dona sensació de llibertat. Hi ha qui pensa, però, que és una àrea desaprofitada que permetria força més usos dels que ara té. Les opinions són diverses i hi ha gustos per a tothom. Segons fonts municipals i de la Subdelegació del Govern, l'Ajuntament i ADIF estan en negociacions per arribar a un acord sobre alguns temes encara pendents del conveni que en el seu dia van signar les dues parts per a la construcció de l'estació de l'AVE i la d'autobusos. Faig un petit repàs de l'estat de les actuacions pendents i de com està prevista la seva execució.

Plaça d'Europa

A l'extrem sud del parc, a tocar de la plaça d'aquest nom, a la part que queda al voltant de l'entrada i sortida de l'estació d'autobusos, hi queda una «pastilla» encara per acabar de definir i conformar. Hi ha un projecte d'ADIF que proposa deixar-la pavimentada com altres zones del parc, amb la possibilitat d'incloure-hi una pista esportiva que demanen els veïns. Tinc entès que l'Ajuntament no ho veu malament i que l'empresa d'infraestructures ferroviàries l'executarà segurament abans no acabi l'any en curs.

Marquesina

Es tracta d'un corredor o porxo obert que unirà l'estació del tren convencional amb les de l'AVE i autobusos. Pertoca a l'Ajuntament construir-lo i se suposa que ho farà al llarg d'aquest any 2021.

Plaça d'Espanya

L'espai davant la façana de l'estació que durant uns anys va ocupar de manera provisional l'estació d'autobusos i que actualment està només enquitranada i pràcticament sense elements construïts. Hi ha un projecte redactat per ADIF, pendent encara d'aprovació definitiva, per deixar-la com una gran àrea lliure de circulació excepte en els carrers laterals perpendiculars a la via del tren. Aquest és un espai important perquè pugui donar una prestància especial a l'estació i és el punt de partida i arribada del que podria ser aquell circuit «peatonal» que fa temps que reivindica la regidora Sílvia Paneque. Un circuit de vianants que, a través del carrer de Lorenzana, connectaria les estacions de rodalies, AVE i autobusos amb el carrer Joan Maragall per accedir a l'eixample cap a la dreta i a la plaça del Lleó i Barri Vell cap a l'esquerra.

Espai sota el viaducte

Allà on hi havia hagut l'oficina de venda de bitllets de l'anterior estació provisional d'autobusos, ADIF executarà un projecte que contempla dedicar-ne una part a tallers de manteniment i enderrocar la resta. Aquesta solució permetrà compensar, d'una banda, uns quants aparcaments que s'han perdut a prop de la plaça d'Europa. De l'altra, deixarà més espai obert sota vies i millorarà la comunicació entre el parc i centre de la ciutat. L'obra inclou, a més, la reparació de la vorera del carrer Travessia del Carril, que en aquest punt està força deteriorada.

Propietat d'espais públics

Existeixen discrepàncies entre ADIF i l'Ajuntament en relació amb la propietat d'algunes superfícies com ara el mateix parc Central o la plaça d'Espanya i fins i tot la plaça Poeta Marquina (que alguns encara anomenem plaça del Carril). Ara per ara, tots aquests espais són propietat d'ADIF i, des d'un punt de vista jurídic, les opinions no acaben de coincidir en el sentit de si són béns demanials o béns privats i, per tant, de si hi ha d'haver compensacions econòmiques o no a l'hora de revertir-los a la ciutat.

Viaducte

Hi ha un projecte redactat per canviar les baranes i canalitzar els degoters del viaducte. Això, naturalment, ho farà ADIF i les informacions que m'arriben són que les obres començaran segurament a principis de l'any vinent.

Som, doncs, a les acaballes de la gran operació del parc Central i és hora d'acabar-lo ja d'una vegada. Convé que les parts implicades, Estat (ADIF) i Ajuntament, amb seny, amb generositat i, sobretot, amb lleialtat institucional, s'asseguin per arribar als acords que la ciutat necessita i reclama. Em consta que la Subdelegació del Govern ha jugat un paper important en les negociacions i que ADIF està ben disposada per trobar la solució més justa i equitativa per ambdues parts. Vull pensar que l'Ajuntament també té aquesta mateixa bona predisposició; si no, malament aniríem. L'important, ara, és no posposar més les poques actuacions pendents i no deixar ad calendas graecas l'acabament definitiu d'aquesta obra magnífica. Són temes que fa massa temps que duren i és innegable que aquesta indefinició i paràlisi compromet de manera negativa la imatge de Girona i el seu desenvolupament urbanístic en un punt central de la ciutat.